عکس ریموت کنترل داکت اسپلیت برای تنظیم روی حالت گرمایش

اموزش تنظیم حالت گرمایش داکت اسپلیت

میتوان از داکت اسپلیت برای گرم کردن محیط های داخلی در فصل های سرد سال استفاده کرد. در این مقاله از ترموتبرید درباره نحوه راه اندازی داکت اسپلیت برای تولید گرما توضیح داده ایم.