به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۱۰ پره

موجود است

مدل

سوپر 10-400

تعداد پره (Pcs)

10

قدرت گرمادهی

KW

300
kcal/hr

258,000
btu/hr 1,024,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

108.4

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.1303

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1503
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

651

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۱۱ پره

موجود است

مدل

سوپر 11-400

تعداد پره (Pcs)

11

قدرت گرمادهی

KW

332
kcal/hr

285,500
btu/hr 1,133,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

119

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.1431

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1620
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

709

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۱۲ پره

موجود است

مدل

سوپر 12-400

تعداد پره (Pcs)

12

قدرت گرمادهی

KW

365
kcal/hr

313,800
btu/hr 1,245,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

129.7

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.1559

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1737
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

765

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۶ پره

موجود است

مدل

سوپر 6-400

تعداد پره (Pcs)

6

قدرت گرمادهی

KW

170
kcal/hr

146,200
btu/hr 580,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

65.9

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.0791

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1035
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

427

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۷ پره

موجود است

مدل

سوپر 7-400

تعداد پره (Pcs)

7

قدرت گرمادهی

KW

203
kcal/hr

174,500
btu/hr 693,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

76.5

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.0919

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1152
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

481

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

سوپر 8-400

تعداد پره (Pcs)

8

قدرت گرمادهی

KW

235
kcal/hr

202,100
btu/hr 802,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

87.1

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.105

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1269
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

535

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۴۰۰ شوفاژکار ۹ پره

موجود است

مدل

سوپر 9-400

تعداد پره (Pcs)

9

قدرت گرمادهی

KW

267
kcal/hr

229,600
btu/hr 911,000

حجم آب‌گیری دیگ (Lit)

97.8

قطر دهانه دودکش (mm)

307

حجم محفظه احتراق (m3)

0.1175

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (DN)

"1/2 2

قطر دهانه مشعل گیر (mm)

127

ابعاد دیگ (mm)

طول 1386
عرض 630
ارتفاع

774

وزن خالص دیگ (kg)

597

حداکثر دمای کاری مجاز (C°)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

نوع سوخت گازی

گاز طبیعی (شهری)

نوع سوخت مایع

گازوئیل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر پلاس ۲۰۰ شوفاژکار۷ پره

موجود است

مدل

S200-7

تعداد پره

7

قدرت گرمادهی

KW

68.6
kcal/hr

59000

حجم آب گیری دیگ (lit)

29

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0449

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 940
عرض 510
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

256

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر پلاس ۲۰۰ شوفاژکار۸ پره

موجود است

مدل

S200-8

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی

KW

78.5
kcal/hr

67500

حجم آب گیری دیگ (lit)

32

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0515

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 1040
عرض 510
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

283

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۰ پره

موجود است

مدل

super 1300-10

تعداد پره

10

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

679,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2110
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2065

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۱ پره

موجود است

مدل

super 1300-11

تعداد پره

11

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

741,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2260
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2255

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۲ پره

موجود است

مدل

super 1300-12

تعداد پره

12

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

803,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2420
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2445

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۳ پره

موجود است

مدل

super 1300-13

تعداد پره

13

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

865,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2580
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2635

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۴ پره

موجود است

مدل

super 1300-14

تعداد پره

14

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

928,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2730
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2825

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۵ پره

موجود است

مدل

super 1300-15

تعداد پره

15

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

990,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2890
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3015

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۶ پره

موجود است

مدل

super 1300-16

تعداد پره

16

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,052,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3050
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3205

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۷ پره

موجود است

مدل

super 1300-17

تعداد پره

17

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,113,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3200
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3395

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی سوپر هیت ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۸ پره

موجود است

مدل

super 1300-18

تعداد پره

18

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,174,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3360
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3585

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

6

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

Call Now Button