به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW7

موجود است

مدل

WET BACK HW7

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

700

وزن دیگ خالی -Tonne

4.03

وزن دیگ پر -Tonne

5.70

دودکش پیشنهادی - mm

254

دریچه اطمینان - mm

32

اندازه لوله رفت - mm

100

اندازه لوله برگشت - mm

100

اندازه شیر تخلیه - mm

32

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

90

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

104

طول (A)- mm

2700

عرض (C)- mm

1600

دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر مدل HW8

موجود است

مدل

WET BACK HW8

ظرفیت Kcal/hr (*1000)

800

وزن دیگ خالی -Tonne

4.52

وزن دیگ پر -Tonne

6.29

دودکش پیشنهادی - mm

280

دریچه اطمینان - mm

40

اندازه لوله رفت - mm

100

اندازه لوله برگشت - mm

100

اندازه شیر تخلیه - mm

32

رزوه روغن - B.S.P

1"

مصرف سوخت (oil) - kg/h

105

مصرف سوخت (Gas) - m3/h

121

طول (A)- mm

2800

عرض (C)- mm

1750

ارتفاع (D)- mm

1950

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۰ پره

موجود است

مدل

star 1300-10

تعداد پره

10

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

679,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2110
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2065

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۱ پره

موجود است

مدل

star 1300-11

تعداد پره

11

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

741,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2260
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2255

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۲ پره

موجود است

مدل

star 1300-12

تعداد پره

12

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

803,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2420
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2445

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۳ پره

موجود است

مدل

star 1300-13

تعداد پره

13

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

865,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2580
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2635

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۴ پره

موجود است

مدل

star 1300-14

تعداد پره

14

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

928,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 2730
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

2825

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۶ پره

موجود است

مدل

star 1300-16

تعداد پره

16

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,052,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3050
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3205

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۷ پره

موجود است

مدل

star 1300-17

تعداد پره

17

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,113,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3200
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3395

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۸ پره

موجود است

مدل

star 1300-18

تعداد پره

18

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,174,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3360
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3585

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۹ پره

موجود است

مدل

star 1300-19

تعداد پره

19

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,237,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3520
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3775

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۲۰ پره

موجود است

مدل

star 1300-20

تعداد پره

20

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

1,300,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 3680
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

3965

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

star 1300-8

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

556,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 1790
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

1685

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۹ پره

موجود است

مدل

star 1300-9

تعداد پره

9

قدرت گرمادهی (kcal/hr)

617,000

ابعاد دیگ (mm)

طول 1950
عرض 900
ارتفاع
1200

وزن دیگ (kg)

1875

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

105

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۵ پره

موجود است

مدل

F-305

تعداد پره

5

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

144
kcal/hr

124000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

162
kcal/hr

139000

حجم آب گیری دیگ (lit)

76

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0663

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1043
عرض 738
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

540

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۶ پره

موجود است

مدل

F-306

تعداد پره

6

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

183
kcal/hr

157000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

215
kcal/hr

185000

حجم آب گیری دیگ (lit)

91

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0791

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1070

وزن دیگ (kg)

620

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

F-308

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

262
kcal/hr

225000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

308
kcal/hr

265000

حجم آب گیری دیگ (lit)

117

حجم محفظه احتراق(m3)

0.105

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1433
عرض 738
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

780

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار۷ پره

موجود است

مدل

F-307

تعداد پره

7

قدرت گرمادهی(خروجی)

KW

233
kcal/hr

192000

قدرت گرمادهی(ورودی)

KW

262
kcal/hr

225000

حجم آب گیری دیگ (lit)

104

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0919

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

1/2 2

ابعاد دیگ (mm)

طول 1303
عرض 738
ارتفاع

840

وزن دیگ (kg)

700

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

127

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

208

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

Call Now Button