به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی توربو ۱۰ پره شوفاژکار

موجود است

مدل

10-Turbo

تعداد پره

10

قدرت گرمادهی

KW

388
kcal/hr

334,000
btu/hr 1,324,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

163

حجم محفظه احتراق(m3)

0.333

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1867
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1124

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

144

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

300

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۱ پره

موجود است

مدل

11-Turbo

تعداد پره

11

قدرت گرمادهی

KW

441
kcal/hr

379,000
btu/hr 1,505,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

179

حجم محفظه احتراق(m3)

0.3663

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2020
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1226

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

144

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

300

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۲ پره

موجود است

مدل

12-Turbo

تعداد پره

12

قدرت گرمادهی

KW

495
kcal/hr

426,000
btu/hr 1,689,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

195

حجم محفظه احتراق(m3)

0.3996

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2173
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1327

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

185

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۳ پره

موجود است

مدل

13-Turbo

تعداد پره

13

قدرت گرمادهی

KW

536
kcal/hr

461,000
btu/hr 1,829,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

211

حجم محفظه احتراق(m3)

0.4329

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2326
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1429

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

185

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۳ پره

موجود است

مدل

13-Turbo

تعداد پره

13

قدرت گرمادهی

KW

536
kcal/hr

461,000
btu/hr 1,829,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

211

حجم محفظه احتراق(m3)

0.4329

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2326
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1429

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

185

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۴ پره

موجود است

مدل

14-Turbo

تعداد پره

14

قدرت گرمادهی

KW

599
kcal/hr

515,000
btu/hr 2,044,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

227

حجم محفظه احتراق(m3)

0.4662

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2479
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1531

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

185

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۵ پره

موجود است

مدل

15-Turbo

قدرت گرمادهی

KW

651
kcal/hr

560,000
btu/hr 2,221,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

243

حجم محفظه احتراق(m3)

0.4995

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2632
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1633

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

185

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۹ پره

موجود است

مدل

9-Turbo

تعداد پره

9

قدرت گرمادهی

KW

336
kcal/hr

289,000
btu/hr 1,146,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

147

حجم محفظه احتراق(m3)

0.2997

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1714
عرض 725
ارتفاع

1121

وزن دیگ (kg)

1022

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

144

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

300

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۲۰۰ شوفاژکار ۴ پره

موجود است

مدل

S200-4

تعداد پره

4

قدرت گرمادهی

KW

36
kcal/hr

33500

حجم آب گیری دیگ (lit)

17

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0251

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 640

وزن دیگ (kg)

175

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۲۰۰ شوفاژکار ۵ پره

موجود است

مدل

S200-5

تعداد پره

5

قدرت گرمادهی

KW

48.8
kcal/hr

42000

حجم آب گیری دیگ (lit)

21

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0317

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 740

وزن دیگ (kg)

202

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۲۰۰ شوفاژکار ۶ پره

موجود است

مدل

S200-6

تعداد پره

6

قدرت گرمادهی

KW

58.7
kcal/hr

505000

حجم آب گیری دیگ (lit)

25

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0383

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 840

وزن دیگ (kg)

229

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۲۰۰ شوفاژکار ۷ پره

موجود است

مدل

S200-7

تعداد پره

7

قدرت گرمادهی

KW

68.6
kcal/hr

59009

حجم آب گیری دیگ (lit)

29

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0449

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 940

وزن دیگ (kg)

256

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۲۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

S200-8

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی

KW

78.5
kcal/hr

67500

حجم آب گیری دیگ (lit)

32

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0515

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

11.4

ابعاد دیگ (mm)

طول 1040

وزن دیگ (kg)

283

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

90

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

130

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۳۰۰ شوفاژکار ۵ پره

موجود است

مدل

5-S300

تعداد پره

5

قدرت گرمادهی

KW

50.8
kcal/hr

43,700
btu/hr 173,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

22.3

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0403

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"1/2 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 682
عرض 443
ارتفاع

758

وزن دیگ (kg)

205

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

144

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۳۰۰ شوفاژکار ۶ پره

موجود است

مدل

6- S300

تعداد پره

6

قدرت گرمادهی

KW

62.3
kcal/hr

53,600
btu/hr 213,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

26.8

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0484

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"1/2 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 764
عرض 443
ارتفاع

758

وزن دیگ (kg)

233

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

144

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۳۰۰ شوفاژکار ۷ پره

موجود است

مدل

7- S300

تعداد پره

7

قدرت گرمادهی

KW

73.7
kcal/hr

63,400
btu/hr 251,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

31.3

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0565

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"1/2 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 846
عرض 443
ارتفاع

758

وزن دیگ (kg)

262

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

144

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۳۰۰ شوفاژکار ۸ پره

موجود است

مدل

8- S300

تعداد پره

8

قدرت گرمادهی

KW

85.2
kcal/hr

73,300
btu/hr 291,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

35.8

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0645

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"1/2 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 928
عرض 443
ارتفاع

758

وزن دیگ (kg)

291

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

144

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی سوپر ۳۰۰ شوفاژکار ۹ پره

موجود است

مدل

9- S300

تعداد پره

9

قدرت گرمادهی

KW

96.7
kcal/hr

83,100
btu/hr 330,000

حجم آب گیری دیگ (lit)

40.2

حجم محفظه احتراق(m3)

0.0726

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

"1/2 1

ابعاد دیگ (mm)

طول 1010
عرض 443
ارتفاع

758

وزن دیگ (kg)

321

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

105

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

110

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

144

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

Call Now Button