به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-11

موجود است

مدل

M-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

220,000
KW 256

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

256,000
KW 298

حجم دیگ (lit)

211

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.190

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

27.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1475
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

922

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-12

موجود است

مدل

M-12

تعداد پره

12

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

240,000
KW 279.4

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

279,000
KW 324.8

حجم دیگ (lit)

230

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.205

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

32.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1610
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

997

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-15

موجود است

مدل

M-15

تعداد پره

15

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

300,000
KW 349.2

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

349,000
KW 406.3

حجم دیگ (lit)

287

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.250

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

46.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2015
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

1224

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-5

موجود است

مدل

M-5

تعداد پره

5

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

100,000
KW 116.4

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

116,000
KW 135

حجم دیگ (lit)

97

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.1

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

4.5

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 655
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

470

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-6

موجود است

مدل

M-6

تعداد پره

6

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

120,000
KW 139.7

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

139,000
KW 161.8

حجم دیگ (lit)

116

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.115

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

7.2

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 800
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

543

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-7

موجود است

مدل

M-7

تعداد پره

7

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

140,000
KW 163

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

163,000
KW 189.7

حجم دیگ (lit)

135

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.130

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

10.3

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 935
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

622

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-8

موجود است

مدل

M-8

تعداد پره

8

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

160,000
KW 186.2

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

186,000
KW 216.5

حجم دیگ (lit)

154

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.145

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

14.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1070
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

698

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلM-9

موجود است

مدل

M-9

تعداد پره

9

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

180,000
KW 209.5

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

209,000
KW 243.3

حجم دیگ (lit)

173

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.160

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

18.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1205
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

772

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-10

موجود است

مدل

S90-10

تعداد پره

10

ظرفیت ورودی

kcal/hr 105,000
KW 122.2

ظرفیت خروجی

kcal/hr

90,000
KW 104.7

حجم آب گیری دیگ (lit)

44

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

12.4

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.132

ابعاد دیگ (mm)

طول 1090
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

402

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-10

موجود است

مدل

S90-10

تعداد پره

10

ظرفیت ورودی

kcal/hr 105,000
KW 122.2

ظرفیت خروجی

kcal/hr

90,000
KW 104.7

حجم آب گیری دیگ (lit)

44

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

12.4

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.132

ابعاد دیگ (mm)

طول 1090
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

402

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-4

موجود است

مدل

S90-4

تعداد پره

4

قدرت گرمادهی

kcal/hr

30,000
KW 35

حجم آب گیری دیگ (lit)

20

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.50

ابعاد دیگ (mm)

طول 460
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

174

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-5

موجود است

مدل

S90-5

تعداد پره

5

ظرفیت ورودی

kcal/hr 46,000
KW 53.5

ظرفیت خروجی

kcal/hr

40,000
KW 46.5

حجم آب گیری دیگ (lit)

24

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

3.1

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.063

ابعاد دیگ (mm)

طول 565
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

211

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-6

موجود است

مدل

S90-6

تعداد پره

6

ظرفیت ورودی

kcal/hr 58,000
KW 67.5

ظرفیت خروجی

kcal/hr

50,000
KW 58.2

حجم آب گیری دیگ (lit)

28

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

3.7

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.075

ابعاد دیگ (mm)

طول 670
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

249

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-7

موجود است

مدل

S90-7

تعداد پره

7

ظرفیت ورودی

kcal/hr 70,000
KW 81.5

ظرفیت خروجی

kcal/hr

60,000
KW 69.8

حجم آب گیری دیگ (lit)

32

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

4.5

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.088

ابعاد دیگ (mm)

طول 775
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

287

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-8

موجود است

مدل

S90-8

تعداد پره

8

ظرفیت ورودی

kcal/hr 81,000
KW 94.3

ظرفیت خروجی

kcal/hr

70,000
KW 81.5

حجم آب گیری دیگ (lit)

36

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

5.6

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.100

ابعاد دیگ (mm)

طول 880
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

326

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران(MI3) مدلS-9

موجود است

مدل

S90-9

تعداد پره

9

ظرفیت ورودی

kcal/hr 93,000
KW 108.3

ظرفیت خروجی

kcal/hr

80,000
KW 93.1

حجم آب گیری دیگ (lit)

40

افت فشار آب ( Δt=10˚ (m bar

7.1

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.115

ابعاد دیگ (mm)

طول 985
عرض 390
ارتفاع

890

وزن دیگ (kg)

363

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

108

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

185

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدل M-13

موجود است

مدل

M-13

تعداد پره

13

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

260,000
KW 302.7

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

302,000
KW 351.5

حجم دیگ (lit)

249

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.220

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

37.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1745
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

1072

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله وماشین سازی ایران(MI3) مدلM-14

موجود است

مدل

M-14

تعداد پره

14

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

280,000
KW 326

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

325,000
KW 378.3

حجم دیگ (lit)

268

افت فشار در محفظه احتراق (m bar)

0.235

افت فشار آب ( Δt=20˚ (m bar

41.0

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1880
عرض 690
ارتفاع

1245

وزن دیگ (kg)

1148

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

10

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

130

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

Call Now Button