به ترموتبرید خوش آمدید

مشعل دوگانه سوز گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

ظرفیت گرمایشی

6200000-25000کیلوکالری بر ساعت

مشعل ریلو دوگانه سوز گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

ظرفیت گرمایشی

2500000-86000کیلوکالری بر ساعت

سوخت مصرفی

گاز طبیعی- گازوییل

مشعل ریلو گازسوز گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

سوخت مصرفی

گاز طبیعی

ظرفیت گرمایشی

250وات – 5.5 کیلووات

مشعل سه گانه سوز گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

سوخت مصرفی

گاز طبیعی_ مازوت_ گازوئیل

ظرفیت گرمایشی

6200000-180000کیلوکالری بر ساعت

مشعل گازسوز گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

سوخت مصرفی

گاز طبیعی

ظرفیت گرمایشی

33000000-20000کیلوکالری بر ساعت

مشعل گازوئیل سوز گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

سوخت مصرفی

گازوئیل

مدل

گازوئیل سوز

مشعل مدولار گرم ایران

موجود است

کشور سازنده

ایران

برند

گرم ایران

سوخت مصرفی

گازسوز- دوگانه سوز

مدل

مدولار

Call Now Button