به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  مشعل دوگانه سوز گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  ظرفیت گرمایشی

  6200000-25000کیلوکالری بر ساعت

  برند

  گرم ایران

  مشعل ریلو دوگانه سوز گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  ظرفیت گرمایشی

  2500000-86000کیلوکالری بر ساعت

  برند

  گرم ایران

  مشعل ریلو گازسوز گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  سوخت مصرفی

  گاز طبیعی

  برند

  گرم ایران

  مشعل سه گانه سوز گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  سوخت مصرفی

  گاز طبیعی_ مازوت_ گازوئیل

  برند

  گرم ایران

  مشعل گازسوز گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  سوخت مصرفی

  گاز طبیعی

  برند

  گرم ایران

  مشعل گازوئیل سوز گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  سوخت مصرفی

  گازوئیل

  برند

  گرم ایران

  مشعل مدولار گرم ایران

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  سوخت مصرفی

  گازسوز- دوگانه سوز

  برند

  گرم ایران

  Call Now Button