به ترموتبرید خوش آمدید

پکیج دیواری ایران رادیاتور L24CF

موجود است

مدل

L24CF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20640

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

90

قطر دودکش(mm)

60/100

وزن خالص Kg

32

ارتفاع (cm)

76.3

عرض (cm)

45

عمق (cm)

35

قطر لوله گاز in

3/4"

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24CF

موجود است

مدل

BM24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20636

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

60/100

وزن خالص Kg

35.5

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24FF

موجود است

مدل

BM24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20636

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

60/100

وزن خالص Kg

35.5

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل K24FF

موجود است

مدل

K24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

25.7 – 22102

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

60/100

وزن خالص Kg

29

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل L24FF

موجود است

مدل

L24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20640

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

60/100

وزن خالص Kg

36

ارتفاع (cm)

76.3

عرض (cm)

45

عمق (cm)

35

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24CF

موجود است

مدل

M24CF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20640

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

90

قطر دودکش(mm)

125

وزن خالص Kg

30

ارتفاع (cm)

76.3

عرض (cm)

40

عمق (cm)

35

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24FF

موجود است

مدل

M24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20640

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

125

وزن خالص Kg

35

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

3/4"

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل L28CF

موجود است

مدل

L28CF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

28 – 24080

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

13.4

حداکثر مصرف برق W

96

قطر دودکش(mm)

125

وزن خالص Kg

34

ارتفاع (cm)

76.3

عرض (cm)

45

عمق (cm)

35

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل M28FF

موجود است

مدل

M24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

28 – 24080

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

125

وزن خالص Kg

35.5

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

3/4"

پکیج دیواری ایران رادیاتور ۳۶۰۰۰ مدل L36FF

موجود است

مدل

L36FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

36 – 30960

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

17

حداکثر مصرف برق W

166

وزن خالص Kg

43

ارتفاع (cm)

76.3

عرض (cm)

45

عمق (cm)

35

قطر لوله گاز in

3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO22FF

موجود است

مدل

ECO22FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

22 – 18916

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

10.8

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش(mm)

60/100

وزن خالص Kg

29

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF

موجود است

مدل

ECO24FF

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20636

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.4

حداکثر مصرف برق W

137

قطر دودکش (mm)

60/100

وزن خالص Kg

29

ارتفاع (cm)

72

عرض (cm)

40

عمق (cm)

34

قطر لوله گاز in

"3/4

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۲۰۰۰ (BITA 22)

موجود است

مدل

Bita 22

حداکثر توان گرماییKW

22/7

حداکثر توان گرماییKcal/hr

19,520

ظرفیت منبع انبساط (lit)

8

حداقل فشار آب راه‌انداز (bar)

0,13

قطر دودکش (cm)

6/10

وزن خالص (Kg)

32

ابعاد (cm)

34.40.74

قطر لوله گاز (in)

3/4"

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۴۰۰۰ (BITA 24)

موجود است

مدل

Bita 24

ظرفیت حرارتی خروجیKW

24/3

ظرفیت حرارتی خروجیKcal/hr

20,890

ظرفیت منبع انبساط (lit)

8

حداقل فشار آب راه انداز (bar)

0,13

قطر دودکش(cm)

6/10

وزن خالص(Kg)

33

ابعاد (cm)

34.40.74

قطر لوله گاز (in)

3/4"

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۶۰۰۰ (BITA 26)

موجود است

مدل

Bita 26

حداکثر توان گرماییkw

26

حداکثر توان گرماییkcal/hr

22355

ظرفیت منبع انبساط (lit)

8

قطر دودکش(cm)

6/10

وزن خالص (Kg)

32.5

ابعاد(cm)

33.40.74

قطر لوله گاز (in)

3/4"

حداقل فشار آب راه انداز (bar)

0,13

پکیج دیواری بوتان مدل پارما ۲۴۰۰۰ (PARMA 24RSI)

موجود است

مدل

Parma 24RSi

حداکثر توان گرماییkw

24.3

حداکثر توان گرماییkcal/hr

21000

ظرفیت منبع انبساط (lit)

8

قطر دودکش(cm)

6/10

وزن خالص (Kg)

40

ابعاد(cm)

33.40.74

قطر لوله های آب سرد و گرم (inch)

1.2

قطر لوله های مدار گرمایش (inch)

3.4

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو ۲۴۰۰۰ (PERLA PRO 24RSI)

موجود است

مدل

Perla Pro 24RSi

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

24 – 20820

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.6

نوع برق مصرفی

تک فاز – 220 ولت

قطر دودکش(mm)

100 خارجی – 60 داخلی

وزن خالص Kg

32

ابعاد(cm)

74.40.34/5

قطر لوله گاز in

3/4"

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو ۲۸۰۰۰ (PERLA PRO 28RSI)

موجود است

مدل

Perla Pro 28RSi

حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

28.3-24350

تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

11.6

نوع برق مصرفی

تک فاز – 220 ولت

ظرفیت منبع انبساط (lit)

8

وزن خالص Kg

32

ابعاد(cm)

74.40.34/5

قطر لوله های مدار گرمایش (inch)

3/4"

حداقل فشار آب راه‌انداز (bar)

0.15

Call Now Button