به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  پکیج دیواری ایران رادیاتور L24CF

  موجود است

  مدل

  L24CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  90

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  32

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24CF

  موجود است

  مدل

  BM24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24FF

  موجود است

  مدل

  BM24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل K24FF

  موجود است

  مدل

  K24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  25.7 – 22102

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل L24FF

  موجود است

  مدل

  L24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  36

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24CF

  موجود است

  مدل

  M24CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  90

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  30

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24FF

  موجود است

  مدل

  M24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  35

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل L28CF

  موجود است

  مدل

  L28CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  13.4

  حداکثر مصرف برق W

  96

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  34

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل M28FF

  موجود است

  مدل

  M24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۳۶۰۰۰ مدل L36FF

  موجود است

  مدل

  L36FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  36 – 30960

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  17

  حداکثر مصرف برق W

  166

  وزن خالص Kg

  43

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO22FF

  موجود است

  مدل

  ECO22FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  22 – 18916

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  10.8

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF

  موجود است

  مدل

  ECO24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش (mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۲۰۰۰ (BITA 22)

  موجود است

  مدل

  Bita 22

  حداکثر توان گرماییKW

  22/7

  حداکثر توان گرماییKcal/hr

  19,520

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  حداقل فشار آب راه‌انداز (bar)

  0,13

  قطر دودکش (cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  32

  ابعاد (cm)

  34.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۴۰۰۰ (BITA 24)

  موجود است

  مدل

  Bita 24

  ظرفیت حرارتی خروجیKW

  24/3

  ظرفیت حرارتی خروجیKcal/hr

  20,890

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  حداقل فشار آب راه انداز (bar)

  0,13

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص(Kg)

  33

  ابعاد (cm)

  34.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۶۰۰۰ (BITA 26)

  موجود است

  مدل

  Bita 26

  حداکثر توان گرماییkw

  26

  حداکثر توان گرماییkcal/hr

  22355

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  32.5

  ابعاد(cm)

  33.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  حداقل فشار آب راه انداز (bar)

  0,13

  پکیج دیواری بوتان مدل پارما ۲۴۰۰۰ (PARMA 24RSI)

  موجود است

  مدل

  Parma 24RSi

  حداکثر توان گرماییkw

  24.3

  حداکثر توان گرماییkcal/hr

  21000

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  40

  ابعاد(cm)

  33.40.74

  قطر لوله های آب سرد و گرم (inch)

  1.2

  قطر لوله های مدار گرمایش (inch)

  3.4

  پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو ۲۴۰۰۰ (PERLA PRO 24RSI)

  موجود است

  مدل

  Perla Pro 24RSi

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20820

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.6

  نوع برق مصرفی

  تک فاز – 220 ولت

  قطر دودکش(mm)

  100 خارجی – 60 داخلی

  وزن خالص Kg

  32

  ابعاد(cm)

  74.40.34/5

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو ۲۸۰۰۰ (PERLA PRO 28RSI)

  موجود است

  مدل

  Perla Pro 28RSi

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28.3-24350

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.6

  نوع برق مصرفی

  تک فاز – 220 ولت

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  وزن خالص Kg

  32

  ابعاد(cm)

  74.40.34/5

  قطر لوله های مدار گرمایش (inch)

  3/4"

  حداقل فشار آب راه‌انداز (bar)

  0.15

  Call Now Button