به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper 15

موجود است

مدل

Hyper-15

تعداد پره

15

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

1,100,602
KW 1280

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,213,413
KW 1411

حجم آب گیری دیگ (lit)

600

حجم محفظه احتراق (lit)

720

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

80

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2887
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3595

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper10

موجود است

مدل

Hyper-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

670,700
KW 780

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

742,746
KW 863

حجم آب گیری دیگ (lit)

400

حجم محفظه احتراق (lit)

470

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

33

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1972
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2435

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper11

موجود است

مدل

Hyper-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

748,100
KW 870

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

826,630
KW 961

حجم آب گیری دیگ (lit)

440

حجم محفظه احتراق (lit)

520

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

42

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2155
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2665

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper12

موجود است

مدل

Hyper-12

تعداد پره

12

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

825,500
KW 960

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

911,148
KW 1059

حجم آب گیری دیگ (lit)

480

حجم محفظه احتراق (lit)

570

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

51

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2338
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

2895

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper13

موجود است

مدل

Hyper-13

تعداد پره

13

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

911,400
KW 1060

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,004,851
KW 1168

حجم آب گیری دیگ (lit)

520

حجم محفظه احتراق (lit)

620

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

60

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2521
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3130

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper14

موجود است

مدل

Hyper-14

تعداد پره

14

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

997,400
KW 1160

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,099,669
KW 1278

حجم آب گیری دیگ (lit)

560

حجم محفظه احتراق (lit)

670

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

69

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 2704
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3360

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper16

موجود است

مدل

Hyper-16

تعداد پره

16

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

1,203,783
KW 1400

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

1,327,170
KW 1543

حجم آب گیری دیگ (lit)

640

حجم محفظه احتراق (lit)

770

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

93

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 3070
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

3825

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

200

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper8

موجود است

مدل

Hyper-8

تعداد پره

8

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

515,900
KW 600

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

573,222
KW 666

حجم آب گیری دیگ (lit)

320

حجم محفظه احتراق (lit)

370

فشار محفظه احتراق (mmH2O)

15

سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

3

ابعاد دیگ (mm)

طول 1606
عرض 1210
ارتفاع

1300

وزن دیگ (kg)

1970

حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

120

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

8

قطر دهانه نصب مشعل (mm)

170

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

400

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-10

موجود است

مدل

L90-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

310,000
KW 360

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

333680
KW 388

حجم آب گیری دیگ (lit)

188

افت فشار دود (m bar)

0.26

افت فشار آب (m bar)

54

ابعاد دیگ (mm)

طول 1455
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1275

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-11

موجود است

مدل

L90-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

362,000
KW 420

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

388720
KW 452

حجم آب گیری دیگ (lit)

207

افت فشار دود (m bar)

0.28

افت فشار آب (m bar)

65

ابعاد دیگ (mm)

طول 1588
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1390

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-12

موجود است

مدل

L90-12

تعداد پره

12

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

413,000
KW 480

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

443760
KW 516

حجم آب گیری دیگ (lit)

226

افت فشار دود (m bar)

0.30

افت فشار آب (m bar)

75

ابعاد دیگ (mm)

طول 1721
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1505

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-13

موجود است

مدل

L90-13

تعداد پره

13

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

482,000
KW 560

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

516000
KW 600

حجم آب گیری دیگ (lit)

245

افت فشار دود (m bar)

0.32

افت فشار آب (m bar)

88

ابعاد دیگ (mm)

طول 1721
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1854

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-7

موجود است

مدل

L90-7

تعداد پره

7

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

172,000
KW 200

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

186620
KW 217

حجم آب گیری دیگ (lit)

131

افت فشار دود (m bar)

0.20

افت فشار آب (m bar)

20

ابعاد دیگ (mm)

طول 1055
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

930

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-8

موجود است

مدل

L90-8

تعداد پره

8

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

215,000
KW 250

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

232200
KW 270

حجم آب گیری دیگ (lit)

150

افت فشار دود (m bar)

0.22

افت فشار آب (m bar)

30

ابعاد دیگ (mm)

طول 1188
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1045

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-9

موجود است

مدل

L90-9

تعداد پره

9

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

258,000
KW 300

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

278640
KW 324

حجم آب گیری دیگ (lit)

169

افت فشار دود (m bar)

0.24

افت فشار آب (m bar)

42

ابعاد دیگ (mm)

طول 1321
عرض 850
ارتفاع

1170

وزن دیگ (kg)

1160

حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

4

قطر دهانه مشعلگیر(mm)

150

قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

250

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-10

موجود است

مدل

M90-10

تعداد پره

10

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

292,400
KW 340

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

324,220
KW 377

حجم آب داخل دیگ (lit)

142

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1435

حجم محفظه احتراق mm

عمق 1235
قطر 370

وزن دیگ (kg)

890

افت فشار دود mbar

3.8

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-11

موجود است

مدل

M90-11

تعداد پره

11

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

326,800
KW 380

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

362,920
KW 422

حجم آب داخل دیگ (lit)

156

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

1566

حجم محفظه احتراق mm

عمق 1365
قطر 370

وزن دیگ (kg)

972

افت فشار دود mbar

4.3

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-4

موجود است

مدل

Super M90-4

تعداد پره

4

ظرفیت حرارتی خروجی

kcal/hr

90,300
KW 105

ظرفیت حرارتی ورودی

kcal/hr

98,900
KW 115

حجم آب داخل دیگ (lit)

58

فشار کاری (bar)

4

قطر دودکش (mm)

250

طول دیگ (mm)

649

حجم محفظه احتراق mm

عمق 450
قطر 370

وزن دیگ (kg)

398

افت فشار دود mbar

0.4

فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

"1/2 2

نوع سوخت مصرفی

گاز طبیعی – گازوییل

کشور سازنده

ایران

Call Now Button