به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper 15

  موجود است

  مدل

  Hyper-15

  تعداد پره

  15

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  1,100,602
  KW 1280

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,213,413
  KW 1411

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  600

  حجم محفظه احتراق (lit)

  720

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  80

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2887
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3595

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper10

  موجود است

  مدل

  Hyper-10

  تعداد پره

  10

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  670,700
  KW 780

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  742,746
  KW 863

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  400

  حجم محفظه احتراق (lit)

  470

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  33

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1972
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2435

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper11

  موجود است

  مدل

  Hyper-11

  تعداد پره

  11

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  748,100
  KW 870

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  826,630
  KW 961

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  440

  حجم محفظه احتراق (lit)

  520

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  42

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2155
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2665

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper12

  موجود است

  مدل

  Hyper-12

  تعداد پره

  12

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  825,500
  KW 960

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  911,148
  KW 1059

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  480

  حجم محفظه احتراق (lit)

  570

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  51

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2338
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  2895

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper13

  موجود است

  مدل

  Hyper-13

  تعداد پره

  13

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  911,400
  KW 1060

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,004,851
  KW 1168

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  520

  حجم محفظه احتراق (lit)

  620

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  60

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2521
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3130

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper14

  موجود است

  مدل

  Hyper-14

  تعداد پره

  14

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  997,400
  KW 1160

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,099,669
  KW 1278

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  560

  حجم محفظه احتراق (lit)

  670

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  69

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2704
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3360

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper16

  موجود است

  مدل

  Hyper-16

  تعداد پره

  16

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  1,203,783
  KW 1400

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  1,327,170
  KW 1543

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  640

  حجم محفظه احتراق (lit)

  770

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  93

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3070
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  3825

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  200

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Hyper8

  موجود است

  مدل

  Hyper-8

  تعداد پره

  8

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  515,900
  KW 600

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  573,222
  KW 666

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  320

  حجم محفظه احتراق (lit)

  370

  فشار محفظه احتراق (mmH2O)

  15

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (inch)

  3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1606
  عرض 1210
  ارتفاع

  1300

  وزن دیگ (kg)

  1970

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  120

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  8

  قطر دهانه نصب مشعل (mm)

  170

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  400

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-10

  موجود است

  مدل

  L90-10

  تعداد پره

  10

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  310,000
  KW 360

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  333680
  KW 388

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  188

  افت فشار دود (m bar)

  0.26

  افت فشار آب (m bar)

  54

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1455
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1275

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-11

  موجود است

  مدل

  L90-11

  تعداد پره

  11

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  362,000
  KW 420

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  388720
  KW 452

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  207

  افت فشار دود (m bar)

  0.28

  افت فشار آب (m bar)

  65

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1588
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1390

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-12

  موجود است

  مدل

  L90-12

  تعداد پره

  12

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  413,000
  KW 480

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  443760
  KW 516

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  226

  افت فشار دود (m bar)

  0.30

  افت فشار آب (m bar)

  75

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1721
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1505

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-13

  موجود است

  مدل

  L90-13

  تعداد پره

  13

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  482,000
  KW 560

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  516000
  KW 600

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  245

  افت فشار دود (m bar)

  0.32

  افت فشار آب (m bar)

  88

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1721
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1854

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-7

  موجود است

  مدل

  L90-7

  تعداد پره

  7

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  172,000
  KW 200

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  186620
  KW 217

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  131

  افت فشار دود (m bar)

  0.20

  افت فشار آب (m bar)

  20

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1055
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  930

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-8

  موجود است

  مدل

  L90-8

  تعداد پره

  8

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  215,000
  KW 250

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  232200
  KW 270

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  150

  افت فشار دود (m bar)

  0.22

  افت فشار آب (m bar)

  30

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1188
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1045

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل L90-9

  موجود است

  مدل

  L90-9

  تعداد پره

  9

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  258,000
  KW 300

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  278640
  KW 324

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  169

  افت فشار دود (m bar)

  0.24

  افت فشار آب (m bar)

  42

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1321
  عرض 850
  ارتفاع

  1170

  وزن دیگ (kg)

  1160

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  150

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  250

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-10

  موجود است

  مدل

  M90-10

  تعداد پره

  10

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  292,400
  KW 340

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  324,220
  KW 377

  حجم آب داخل دیگ (lit)

  142

  فشار کاری (bar)

  4

  قطر دودکش (mm)

  250

  طول دیگ (mm)

  1435

  حجم محفظه احتراق mm

  عمق 1235
  قطر 370

  وزن دیگ (kg)

  890

  افت فشار دود mbar

  3.8

  فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

  "1/2 2

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-11

  موجود است

  مدل

  M90-11

  تعداد پره

  11

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  326,800
  KW 380

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  362,920
  KW 422

  حجم آب داخل دیگ (lit)

  156

  فشار کاری (bar)

  4

  قطر دودکش (mm)

  250

  طول دیگ (mm)

  1566

  حجم محفظه احتراق mm

  عمق 1365
  قطر 370

  وزن دیگ (kg)

  972

  افت فشار دود mbar

  4.3

  فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

  "1/2 2

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازی mi3 مدل Super M90-4

  موجود است

  مدل

  Super M90-4

  تعداد پره

  4

  ظرفیت حرارتی خروجی

  kcal/hr

  90,300
  KW 105

  ظرفیت حرارتی ورودی

  kcal/hr

  98,900
  KW 115

  حجم آب داخل دیگ (lit)

  58

  فشار کاری (bar)

  4

  قطر دودکش (mm)

  250

  طول دیگ (mm)

  649

  حجم محفظه احتراق mm

  عمق 450
  قطر 370

  وزن دیگ (kg)

  398

  افت فشار دود mbar

  0.4

  فلنج لوله ورودی و خروجی (inch)

  "1/2 2

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  Call Now Button