به ترموتبرید خوش آمدید

پکیج لورچ آدنا

موجود است

مدل

آدنا

ظرفیت گرمایشی

24000 کیلو کالری
28000 کیلو کالری
32000 کیلو کالری

کشور سازنده

ایران

پکیج لورچ هرما

موجود است

مدل

هرما

ظرفیت گرمایشی

24000 کیلو کالری
28000 کیلو کالری
32000 کیلو کالری

کشور سازنده

ایران

پکیج لورچ هیرو

موجود است

مدل

هیرو

ظرفیت حرارتی

24000 کیلو کالری

کشور سازنده

ایران

Call Now Button