به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۰ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-10

  تعداد پره

  10

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  679,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2110
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2065

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۱ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-11

  تعداد پره

  11

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  741,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2260
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2255

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۲ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-12

  تعداد پره

  12

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  803,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2420
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2445

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۳ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-13

  تعداد پره

  13

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  865,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2580
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2635

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۴ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-14

  تعداد پره

  14

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  928,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2730
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2825

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۶ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-16

  تعداد پره

  16

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,052,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3050
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3205

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۷ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-17

  تعداد پره

  17

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,113,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3200
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3395

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۸ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-18

  تعداد پره

  18

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,174,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3360
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3585

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۹ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-19

  تعداد پره

  19

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,237,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3520
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3775

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۲۰ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-20

  تعداد پره

  20

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,300,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3680
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3965

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۸ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-8

  تعداد پره

  8

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  556,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1790
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  1685

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۹ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-9

  تعداد پره

  9

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  617,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1950
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  1875

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۵ پره

  موجود است

  مدل

  F-305

  تعداد پره

  5

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  144
  kcal/hr

  124000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  162
  kcal/hr

  139000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  76

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.0663

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1043
  عرض 738
  ارتفاع

  840

  وزن دیگ (kg)

  540

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۶ پره

  موجود است

  مدل

  F-306

  تعداد پره

  6

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  183
  kcal/hr

  157000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  215
  kcal/hr

  185000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  91

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.0791

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1070

  وزن دیگ (kg)

  620

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۸ پره

  موجود است

  مدل

  F-308

  تعداد پره

  8

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  262
  kcal/hr

  225000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  308
  kcal/hr

  265000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  117

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.105

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1433
  عرض 738
  ارتفاع

  840

  وزن دیگ (kg)

  780

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار۷ پره

  موجود است

  مدل

  F-307

  تعداد پره

  7

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  233
  kcal/hr

  192000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  262
  kcal/hr

  225000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  104

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.0919

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1303
  عرض 738
  ارتفاع

  840

  وزن دیگ (kg)

  700

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی توربو ۱۰ پره شوفاژکار

  موجود است

  مدل

  10-Turbo

  تعداد پره

  10

  قدرت گرمادهی

  KW

  388
  kcal/hr

  334,000
  btu/hr 1,324,000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  163

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.333

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  "3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1867
  عرض 725
  ارتفاع

  1121

  وزن دیگ (kg)

  1124

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  105

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  144

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  300

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی توربو شوفاژکار ۱۱ پره

  موجود است

  مدل

  11-Turbo

  تعداد پره

  11

  قدرت گرمادهی

  KW

  441
  kcal/hr

  379,000
  btu/hr 1,505,000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  179

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.3663

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  "3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2020
  عرض 725
  ارتفاع

  1121

  وزن دیگ (kg)

  1226

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  105

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  144

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  300

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  Call Now Button