به ترموتبرید خوش آمدید

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۰۰ سانتی متری

موجود است

مدل

تیپ22

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

1650

ارتفاع پنل(mm)

555

طول پنل(mm)

1000

ضخامت پنل(mm)

120

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۲۰ سانتی متری

موجود است

مدل

تیپ 22

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

2160

ارتفاع پنل(mm)

555

طول پنل(mm)

1200

ضخامت پنل(mm)

120

آکس(mm)

500

کشور سازنده

ایران

برند

ایران رادیاتور

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۴۰ سانتی متری

موجود است

مدل

تیپ 22

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

2310

ارتفاع پنل(mm)

555

طول پنل(mm)

1400

ضخامت پنل(mm)

120

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۶۰ سانتی متری

موجود است

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

2880

ارتفاع پنل(mm)

555

طول پنل(mm)

1600

ضخامت پنل(mm)

120

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۶۰ سانتی متری

موجود است

مدل

تیپ 22

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

990

ارتفاع پنل(mm)

555

طول پنل(mm)

600

ضخامت پنل(mm)

120

آکس(mm)

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۸۰ سانتی متری

موجود است

مدل

تیپ 22

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

1440

ارتفاع پنل(mm)

555

طول پنل(mm)

800

آکس mm

500

کشور سازنده

ایران

سایز اتصالات

1/2اینچ

رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۰۰ سانتی متری

موجود است

مدل

2PK2-100

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

60 درجه سانتی گراد1880
50 درجه سانتی گراد1479

ارتفاع پنل(mm)

550

طول پنل(mm)

1000

ضخامت پنل(mm)

120

وزن(kg)

30

حجم آبگیری(lit)

5.68

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۲۰ سانتی متری

موجود است

مدل

2PK2-120

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

2256

ارتفاع پنل(mm)

550

طول پنل(mm)

1200

ضخامت پنل(mm)

120

وزن(kg)

36

حجم آبگیری(lit)

6.82

رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۴۰ سانتی متری

موجود است

مدل

2PK2-140

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

50 درجه سانتی گراد2070/ 60درجه سانتی گراد2632

ارتفاع پنل(mm)

550

طول پنل(mm)

1400

ضخامت پنل(mm)

120

وزن(kg)

42

حجم آبگیری(lit)

7.95

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۶۰ سانتی متری

موجود است

مدل

2PK2-160

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

60 درجه سانتی گراد3000

ارتفاع پنل(mm)

550

طول پنل(mm)

1600

ضخامت پنل(mm)

120

پوشش سطح رنگ

رنگ اپوکسی

جنس

فولادی

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران نوین ۶۰ سانتی متری

موجود است

مدل

2PK2-60

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

50 درجه سانتی گراد887
60 درجه سانتی گراد1128

ارتفاع پنل(mm)

550

طول پنل(mm)

600

ضخامت پنل(mm)

120

وزن(kg)

18

حجم آبگیری(lit)

3.4

آکس(mm)

500

رادیاتور پنلی ایران نوین ۸۰ سانتی متری

موجود است

مدل

2PK2-80

ظرفیت حرارتی(kcal/h)

50 درجه سانتی گراد1183
60 درجه سانتی گراد1504

ارتفاع پنل(mm)

550

طول پنل(mm)

800

ضخامت پنل(mm)

120

وزن(kg)

24

حجم آبگیری(lit)

4.5

آکس(mm)

500

رنگ

سفید

رادیاتور پنلی بوتان ۱۰۰ سانتی متری

موجود است

مدل

آیو 100 سانتی متر

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

1890

حجم آب (mm)

5.7

وزن خالص (kg)

28

ارتفاع آکس (mm)

500

ارتفاع کل (mm)

550

عرض کل (mm)

1000

عمق (mm)

104

رادیاتور پنلی بوتان ۱۲۰ سانتی متری

موجود است

مدل

آیو 120 سانتی متر

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

2268

حجم آب (mm)

6.84

وزن خالص (kg)

33.6

ارتفاع آکس (mm)

500

ارتفاع کل (mm)

550

عرض کل (mm)

600

عمق (mm)

104

رادیاتور پنلی بوتان ۱۴۰ سانتی متری

موجود است

مدل

آیو 140 سانتی متر

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

2646

حجم آب (mm)

7.98

وزن خالص (kg)

39.2

ارتفاع آکس (mm)

500

ارتفاع کل (mm)

550

عرض کل (mm)

1400

عمق (mm)

104

رادیاتور پنلی بوتان ۶۰ سانتی متری

موجود است

مدل

آیو 80 سانتی متر

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

1701

حجم آب (mm)

5.13

وزن خالص (kg)

25

ارتفاع آکس (mm)

500

ارتفاع کل (mm)

550

عرض کل (mm)

800

عمق (mm)

104

رادیاتور پنلی بوتان ۸۰ سانتی متری

موجود است

مدل

آیو 60 سانتی متر

ظرفیت حرارتی (kcal/h)

1134

حجم آب (mm)

3.42

وزن خالص (kg)

16.8

ارتفاع آکس (mm)

500

ارتفاع کل (mm)

550

عرض کل (mm)

600

عمق (mm)

104

Call Now Button