به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۰۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  تیپ22

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  1650

  ارتفاع پنل(mm)

  555

  طول پنل(mm)

  1000

  ضخامت پنل(mm)

  120

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۲۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  تیپ 22

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  2160

  ارتفاع پنل(mm)

  555

  طول پنل(mm)

  1200

  ضخامت پنل(mm)

  120

  آکس(mm)

  500

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ایران رادیاتور

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۴۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  تیپ 22

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  2310

  ارتفاع پنل(mm)

  555

  طول پنل(mm)

  1400

  ضخامت پنل(mm)

  120

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۱۶۰ سانتی متری

  موجود است

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  2880

  ارتفاع پنل(mm)

  555

  طول پنل(mm)

  1600

  ضخامت پنل(mm)

  120

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۶۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  تیپ 22

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  990

  ارتفاع پنل(mm)

  555

  طول پنل(mm)

  600

  ضخامت پنل(mm)

  120

  آکس(mm)

  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور ۸۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  تیپ 22

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  1440

  ارتفاع پنل(mm)

  555

  طول پنل(mm)

  800

  آکس mm

  500

  کشور سازنده

  ایران

  سایز اتصالات

  1/2اینچ

  رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۰۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  2PK2-100

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  60 درجه سانتی گراد1880
  50 درجه سانتی گراد1479

  ارتفاع پنل(mm)

  550

  طول پنل(mm)

  1000

  ضخامت پنل(mm)

  120

  وزن(kg)

  30

  حجم آبگیری(lit)

  5.68

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۲۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  2PK2-120

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  2256

  ارتفاع پنل(mm)

  550

  طول پنل(mm)

  1200

  ضخامت پنل(mm)

  120

  وزن(kg)

  36

  حجم آبگیری(lit)

  6.82

  رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۴۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  2PK2-140

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  50 درجه سانتی گراد2070/ 60درجه سانتی گراد2632

  ارتفاع پنل(mm)

  550

  طول پنل(mm)

  1400

  ضخامت پنل(mm)

  120

  وزن(kg)

  42

  حجم آبگیری(lit)

  7.95

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران نوین ۱۶۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  2PK2-160

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  60 درجه سانتی گراد3000

  ارتفاع پنل(mm)

  550

  طول پنل(mm)

  1600

  ضخامت پنل(mm)

  120

  پوشش سطح رنگ

  رنگ اپوکسی

  جنس

  فولادی

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران نوین ۶۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  2PK2-60

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  50 درجه سانتی گراد887
  60 درجه سانتی گراد1128

  ارتفاع پنل(mm)

  550

  طول پنل(mm)

  600

  ضخامت پنل(mm)

  120

  وزن(kg)

  18

  حجم آبگیری(lit)

  3.4

  آکس(mm)

  500

  رادیاتور پنلی ایران نوین ۸۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  2PK2-80

  ظرفیت حرارتی(kcal/h)

  50 درجه سانتی گراد1183
  60 درجه سانتی گراد1504

  ارتفاع پنل(mm)

  550

  طول پنل(mm)

  800

  ضخامت پنل(mm)

  120

  وزن(kg)

  24

  حجم آبگیری(lit)

  4.5

  آکس(mm)

  500

  رنگ

  سفید

  رادیاتور پنلی بوتان ۱۰۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  آیو 100 سانتی متر

  ظرفیت حرارتی (kcal/h)

  1890

  حجم آب (mm)

  5.7

  وزن خالص (kg)

  28

  ارتفاع آکس (mm)

  500

  ارتفاع کل (mm)

  550

  عرض کل (mm)

  1000

  عمق (mm)

  104

  رادیاتور پنلی بوتان ۱۲۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  آیو 120 سانتی متر

  ظرفیت حرارتی (kcal/h)

  2268

  حجم آب (mm)

  6.84

  وزن خالص (kg)

  33.6

  ارتفاع آکس (mm)

  500

  ارتفاع کل (mm)

  550

  عرض کل (mm)

  600

  عمق (mm)

  104

  رادیاتور پنلی بوتان ۱۴۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  آیو 140 سانتی متر

  ظرفیت حرارتی (kcal/h)

  2646

  حجم آب (mm)

  7.98

  وزن خالص (kg)

  39.2

  ارتفاع آکس (mm)

  500

  ارتفاع کل (mm)

  550

  عرض کل (mm)

  1400

  عمق (mm)

  104

  رادیاتور پنلی بوتان ۶۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  آیو 80 سانتی متر

  ظرفیت حرارتی (kcal/h)

  1701

  حجم آب (mm)

  5.13

  وزن خالص (kg)

  25

  ارتفاع آکس (mm)

  500

  ارتفاع کل (mm)

  550

  عرض کل (mm)

  800

  عمق (mm)

  104

  رادیاتور پنلی بوتان ۸۰ سانتی متری

  موجود است

  مدل

  آیو 60 سانتی متر

  ظرفیت حرارتی (kcal/h)

  1134

  حجم آب (mm)

  3.42

  وزن خالص (kg)

  16.8

  ارتفاع آکس (mm)

  500

  ارتفاع کل (mm)

  550

  عرض کل (mm)

  600

  عمق (mm)

  104

  Call Now Button