به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  دیگ آبگرم فولادی ۱۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1000

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1000000

  حجم(lit)

  1340

  طول(cm)

  280

  عرض(cm)

  120

  ارتفاع(cm)

  135

  نوع ورق(mm)

  10

  تعداد لوله

  30

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۰۲۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T102

  فشار کار (bar)

  6

  ظرفیت گرمایشی (kcal/hr)

  102000

  ضخامت اسکلت (mm)

  5

  ضخامت کوره (mm)

  4

  ضخامت شل (mm)

  4

  تعداد لوله

  9

  ضخامت قطر(inch)

  sch 40 1 1/2

  ارتفاع (cm)

  75

  طول (cm)

  130

  عرض (cm)

  65

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  نوع

  فولادی

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T120

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  120000

  حجم(lit)

  274

  طول(cm)

  130

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1200

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1200000

  حجم(lit)

  1288

  طول(cm)

  290

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  40

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ آبگرم فولادی ۱۳۵۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T135

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  135000

  حجم(lit)

  290

  طول(cm)

  135

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1400

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1400000

  حجم(lit)

  1475

  طول(cm)

  310

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  40

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T150

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  150000

  حجم(lit)

  320

  طول(cm)

  150

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۶۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1600

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1600000

  حجم(lit)

  1560

  طول(cm)

  320

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  45

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۷۵۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T175

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  175000

  حجم(lit)

  360

  طول(cm)

  160

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۸۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1800

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1800000

  حجم(lit)

  1640

  طول(cm)

  350

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  45

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T200

  حجم(lit)

  440

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  200000

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  15

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T2000

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  2000000

  حجم(lit)

  1720

  طول(cm)

  370

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  50

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T250

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  250000

  حجم(lit)

  510

  طول(cm)

  175

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  17

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۳۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T300

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  300000

  حجم(lit)

  540

  طول(cm)

  180

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  17

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۳۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T350

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  350000

  حجم(lit)

  600

  طول(cm)

  185

  عرض(cm)

  100

  ارتفاع(cm)

  120

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  18

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T400

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  400000

  طول(cm)

  200

  عرض(cm)

  100

  ارتفاع(cm)

  120

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  20

  حجم(lit)

  640

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  Call Now Button