به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۱ اینچ

  موجود است

  سایز

  1 اینچ

  زاویه خروجی

  90 و 135

  فشارکاری:

  16 بار

  فشار آزمون

  24 بار

  شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۱ اینچ

  موجود است

  سایز

  1/2 1 اینچ

  فشارکاری

  16 بار

  فشار آزمون

  24 بار

  فشار آزمون استحکام

  80 بار

  شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۱/۲ ۲ اینچ

  موجود است

  سایز

  1/2 2 اینچ

  فشارکاری

  16 بار

  فشار آزمون

  24 بار

  فشار آزمون استحکام

  80 بار

  شیر فلکه برنجی آتش نشانی آریا کوپلینگ ۲ اینچ

  موجود است

  سایز

  2 اینچ

  فشارکاری

  16 بار

  فشار آزمون

  24 بار

  فشار آزمون استحکام

  80 بار

  Call Now Button