به ترموتبرید خوش آمدید

پکیج های دیواری و زمینی
دسته بندی

  پکیج دیواری ایران رادیاتور L24CF

  موجود است

  مدل

  L24CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  90

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  32

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24CF

  موجود است

  مدل

  BM24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24FF

  موجود است

  مدل

  BM24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل K24FF

  موجود است

  مدل

  K24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  25.7 – 22102

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل L24FF

  موجود است

  مدل

  L24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  36

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24CF

  موجود است

  مدل

  M24CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  90

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  30

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24FF

  موجود است

  مدل

  M24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  35

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل L28CF

  موجود است

  مدل

  L28CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  13.4

  حداکثر مصرف برق W

  96

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  34

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل L28FF

  موجود است

  مدل

  L28FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  13.4

  حداکثر مصرف برق W

  158

  ظرفیت منبع انبساط (Lit)

  10

  وزن خالص Kg

  38

  ارتفاع (cm)

  85

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  38

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل M28FF

  موجود است

  مدل

  M24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۳۶۰۰۰ مدل L36FF

  موجود است

  مدل

  L36FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  36 – 30960

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  17

  حداکثر مصرف برق W

  166

  وزن خالص Kg

  43

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO22FF

  موجود است

  مدل

  ECO22FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  22 – 18916

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  10.8

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF

  موجود است

  مدل

  ECO24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش (mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۲۰۰۰ (BITA 22)

  موجود است

  مدل

  Bita 22

  حداکثر توان گرماییKW

  22/7

  حداکثر توان گرماییKcal/hr

  19,520

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  حداقل فشار آب راه‌انداز (bar)

  0,13

  قطر دودکش (cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  32

  ابعاد (cm)

  34.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۴۰۰۰ (BITA 24)

  موجود است

  مدل

  Bita 24

  ظرفیت حرارتی خروجیKW

  24/3

  ظرفیت حرارتی خروجیKcal/hr

  20,890

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  حداقل فشار آب راه انداز (bar)

  0,13

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص(Kg)

  33

  ابعاد (cm)

  34.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۶۰۰۰ (BITA 26)

  موجود است

  مدل

  Bita 26

  حداکثر توان گرماییkw

  26

  حداکثر توان گرماییkcal/hr

  22355

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  32.5

  ابعاد(cm)

  33.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  حداقل فشار آب راه انداز (bar)

  0,13

  پکیج دیواری بوتان مدل پارما ۲۴۰۰۰ (PARMA 24RSI)

  موجود است

  مدل

  Parma 24RSi

  حداکثر توان گرماییkw

  24.3

  حداکثر توان گرماییkcal/hr

  21000

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  40

  ابعاد(cm)

  33.40.74

  قطر لوله های آب سرد و گرم (inch)

  1.2

  قطر لوله های مدار گرمایش (inch)

  3.4

  پکیج دیواری بوتان مدل پارما parma

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  بوتان

  مدل

  parma

  رنگ

  سفید

  تعداد مبدل

  دو مبدل

  متراژ تحت پوشش

  تا 200 متر مربع

  پکیج دیواری و زمینی

  معرفی پکیج دیواری و زمینی

  تاثیر پذیرفتن صنعت های مختلف از تکنولوژِی، پروسه‌ای انکار ناپذیر است و این رشد به طور مستقیم و حتی غیر مستقیم بر همه‌ی اقلام تاثیر گذاشته است و سیستم‌های گرمایشی و دستگاه‌های گرمازا نیز یکی از زمینه هایی هستند که به سرعت تحت تاثیر این روند قرار گرفته‌اند. تبدیل موتورخانه‌های مرکزی یا آبگرمکن‌های دیواری قدیمی به یک دستگاه کوچک و قابل استفاده در فضا های محدود، یک نوآوری بسیار حیرت انگیز بود که به دلیل فشرده‌سازی مجموعه قطعات داخل دستگاه برای این محصول، نام “پکیج دیواری یا زمینی” انتخاب شد و همین نام در زبان فارسی جا افتاد. البته موتورخانه هم هنوز در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی وجود دارند و معایبی چون فضای اشغالی و همینطور سر و صدای بسیار زیاد دارند.برای خرید پکیج دیواری با ارزانترین قیمت با شماره های 02155608039-02155572445 تماس بگیرید.

  پکیج های دیواری و زمینی

  پکیج های دیواری و زمینی

   پکیج چیست؟

  یک سیستم متشکل از مجموعه از قطعات که در یک قاب برای نصب بر روی دیوار طراحی شده است، به عنوان “پکیج” شناخته می‌شود. این دستگاه شامل عوامل عایق‌بندی، کنترل‌ها و عناصر گرمایشی می‌باشد که وظیفه فراهم کردن گرما برای رادیاتور و تأمین آب گرم مصرفی را بر عهده دارد. در واقع پکیج ترکیبی از موتورخانه وآبگرمکن میباشد یعنی علاوه بر تامین آب گرم مصرفی برای آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، میتواند مانند یک موتورخانه کوچک با سیستم گرمایش از کف یا گرم کردن رادیاتور های پره ای و یا رادیاتور های پنلی وظیفه گرمایش محیط را هم بر عهده بگیرد.

  این سیستم، با فشرده‌سازی تمام قطعاتی که در موتورخانه به کار برده شده است طراحی شده مثل ترموستات، مبدل های حرارتی، سنسور ها و لوله ها. برخلاف موتورخانه‌ها یا حتی آبگرمکن های ایستاده، پکیج های دیواری و زمینی به اندازه 2 متر مربع فضا برای نصب شدن و در نهایت استفاده نیاز دارند و همچنین به صرفه‌تر، کم مصرف‌تر، دستگاه‌هایی هوشمندتر و بسیار دقیق هستند. موتورخانه، به تمام واحدها ارائه خدمات می‌کند اما هر پکیج برای یک واحد ساختمانی یا ویلایی است. بنابراین درسیستم موتورخانه‌ای اگر هرکجای سیستم دچار عیب و نقصی شود و نیاز به تعمیر داشته باشد، کل مجتمع نمیتواند از آب گرم استفاده کند.

  مزایای استفاده از پکیج دیواری یا زمینی چیست؟

  موتورخانه‌ها علاوه بر قدیمی شدن و مستهلک شدن، هزینه نگهداری زیادی را برای ما می‌تراشند چرا که هم سر و صدای زیادی دارند، هم اندازه یک واحد کوچک فضا اشغال میکنند و همچنین مصرف سوخت بسیار بالایی دارند، حالا با هم چند نمونه از ویژگی‌های مثبت پکیج‌های دیواری را بخوانیم:

  • حذف لوله کشی اضافه در ساختمان
  • تعمیر و نگهداری آسان‌تر
  • راندمان بیشتر
  • اشغال فضای کمتر
  • مستقل شدن هر واحد برای تامین آب گرم
  • مصرف انرژی کمتر
  • کم سر و صدا بودن
  • ایمنی بالاتر
  • امکان تنظیم دستی به دمای دلخواه

   

  نحوه عملکرد پکیج:

  این سرویس با استفاده از مبدل‌های خود، آب ورودی را از شیر دریافت می‌کند سپس، این آب از طریق لوله‌ها و هیتر عبور داده و در نهایت آن را به عنوان آب گرم به شیرآلات مختلف در داخل ساختمان می‌رساند. این روند به نظر ساده، توسط چند سنسور نظیر شناسایی جریان، جرقه زن مشعل، ترموستات و مبدل‌های حرارتی انجام می‌شود. سنسور جریان آب را شناسایی کرده و وظیفه مبدل‌ها این است که آب را گرم کنند، همچنین ترموستات در این بین میزان گاز وارده به مشعل را کنترل می‌کند تا میزان آن از حد تعیین شده بیشتر نشود. مراحل عملکرد پکیج به صورت خلاصه:

  1. وارد شدن آب در مسیر آبگرمکن
  2. شناسایی ورود آب در دستگاه با استفاده از سنسور مربوطه
  3. روشن شدن مشعل
  4. مبدل حرارتی برای گرم کردن آب، شروع به کار میکند
  5. بررسی دما توسط ترموستات
  6. خروج آب از سیستم و ارسال به لوله‌ها جهت استفاده

  انواع پکیج‌های دیواری و زمینی

  انواع دستگاه‌های موجود در بازار ایران را میتوان به دسته کلی تقسیم بندی کرد:

  بر اساس نوع سوخت مصرفی:

  • برقی : این نوع دستگاه‌ها از انرژی الکتریکی برای تولید گرما و آب گرم استفاده میکند که برای منازل و ادارات کوچک در نظر گرفته شده‌اند. این دستگاه ها هزینه نصب کمتری دارند و همینطور بی صدا و فضای اشغالی کمی دارند.
  • گازسوز : این ‌دستگاه‌ها بسیار کم صدا هستند و در دو مدل دیواری و زمینی تولید شده اند.
  • دوگانه سوز: پکیج‌های مدل زمینی هستند که بیرون از واحد مسکونی مانند انباری یا در فضاهای بیرون و یا در موتورخانه‌ها نصب می‌شوند.
  • گازوئیلی: فقط در مدل زمینی موجود است و برای نصب در موتورخانه و یا در انباری خارج از واحد مسکونی قابل استفاده است.

  بر اساس نوع نصب:

  • ایستاده: این نوع مناسب واحد های دوبلکس و ساختمان‌های بسیار بزرگ می‌باشد.
  • دیواری: حجم و اندازه کمی را اشغال میکنند و معمولا در آشپزخانه نصب می‌شوند و از لحاظ توان حرارتی با طیف گسترده ای در این نوع رو به رو هستیم.
  • زمینی: از لحاظ توان گرمایشی برای واحدهایی با متراژ بسیار بالا استفاده می‌شوند و توان آن ها از پکیج های دیواری بیشتر است و در این نوع پکیج، مخزن ذخیره آب گرم وجود دارد.

  بر اساس سیستم ساخت:

  • تک مبدل: این نوع دستگاه‌ها تنها از یک مبدل برای گرم کردن آب استفاده می‌کنند.
  • دو مبدل: در این دستگاه‌ها از دو مبدل استفاده شده یکی اصلی و یکی صفحه ای، که هر کدام به صورت جداگانه آب گرم مصرفی و سیستم گرمایشی را تامین می‌کنند.

   

   

  نکاتی که در هنگام نصب پکیج باید به آنها دقت کنیم:

  • آن را در بالای وسایل گرمازا مانند باربیکیو، منقل و یا گاز آشپزخانه نصب نکنیم.
  • اگر دستگاه را داخل کابینت قرار می‌دهند، کابینت نباید کاملا فیت دستگاه شما باشد و باید کمی بزرگ تر از اندازه آن باشد و تا جایی که میشود از درب کرکره ای برای کابینت استفاده شود. همچنین سقف و کف کابینت باز باشد. (برای عبور و مرور راحت‌تر هوا)

  معرفی چند عدد از بهترین پکیج‌های دیواری و زمینی:

  پکیج‌های این شرکت به 5 سری L و K و M و Z و ECO تفکیک می‌شوند که هرکدام با ظرفیت و توان‌های متفاوتی تولید شده‌اند. به عنوان مثال سری L توان و قدرت بالایی در بازدهی درمحیط‌های بزرگ را از خود نشان داده است.پکیج مدل ES28FF یکی از مدل‌های دیواری بسیار معروف این برند است که از نوع دو مبدل بوده و توانایی دارد فضاهایی بالای 100 متر مربع را نیز از لحاظ گرمایی به خوبی پوشش دهد و همچنین ابعاد بسیار کوچکی دارد. مدل ECO 24FF یکی دیگر از محصولات قوی این شرکت است که مجهز به سیستم عیب‌یابی خودکار است و تا 150 متر را به خوبی پاسخگو است. همچنین مدل L 28FF انتخاب خوبی برای مساحت‌های زیاد است ولی برای مساحتی حدود 200 متر مدل L 36FF گزینه بسیار قدرتمند تری به حساب می‌آید.

  بازدهی دستگاه‌های ای برند حدود 93 درصد برآورد شده است. مدل های پارما، روما، اپتیما و … از پکیج‌های دیواری بوتان هستند. مدل روما در ظرفیت های 24000 و 28000 تولید شده است و دو مبدل در خود جای داده است. مدل اپتیما از دیگر سری‌های قدرتمند این برند است که ظرفیت گرمایی های مختلفی دارد.

  پکیج‌های این شرکت در سه سری کامفورت، کاپریس و الگانت عرضه شده‌اند که سری کامفورت از دو مبدل حرارتی بهره برده است. سری الگانت در ظرفیت‌های 24000 و 28000 موجود است و از 30 تا 80 درجه محدوده کارکرد دمایی آن‌ است. الگانت مدل 24FX1 تک مبدل و مدل‌های 24FX2 و 28FX2 دارای دو مبدل حرارتی می‌باشند.

  پکیج  لورچ در سه مدل هرما، آدنا و هیرو و با ظرفیت های گرمایشی 24000،28000،32000 کیلوکالری بر ساعت تولید میشود. لورچ یکی از برندهای معروف در زمینه تولید پکیج‌های دیواری محسوب می‌شود. شرکت لورچ با گذراندن یک بازه زمانی کوتاه، توانسته است خود را به عنوان یکی از پیشروهای صنعت تولید محصولات تاسیسات معرفی کند. این شرکت با تمرکز بر تولید پکیج‌های دیواری با کیفیت بالا، امکانات پیشرفته و عملکرد مطمئن، توانسته است اعتماد مشتریان خود را جلب و در بازار به جایگاه برجسته‌ای دست یابد.

  سوالات متداول

  فرق پکیج تک مبدل و دو مبدل در چیست؟

  از ویژگی های دستگاه‌های دارای دو مبدل میتوان به تامین آب گرم با درجه حرارت یکسان برای مصرف کننده با میزان رسوب گیری بسیار پایین‌تر اشاره کرد.

  سنسور NTC چیست؟

  سنسور NTC یا ترمیستور، یکی از قطعات اصلی در پکیج است که نقش آن تنظیم دمای دستگاه شما است که به دو صورت مستغرق و جداری در بازار موجود است.

  فلوسوئیچ چیست؟

  به بیان ساده برای تشکیل شدن شعله و در نهایت روشن شدن دستگاه است.

  راهنمای انواع ظرفیت‌های گرمایی و متراژ:

  پکیج با ظرفیت 22000 – مناسب برای فضا تا 70 متر

  ظرفیت 24000 – مناسب برای فضا تا 120 متر

  ظرفیت 28000 – مناسب برای فضای 120 متر تا 180 متر

  ظرفیت 32000 – مناسب برای فضای 180 متر تا 220 متر

  ظرفیت 36000 – مناسب برای فضای 220 متر تا 270 متر

  Call Now Button