به ترموتبرید خوش آمدید

دیگ چدنی توربو شوفاژکار 8 پره
دسته بندی

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۰ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-10

  تعداد پره

  10

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  679,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2110
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2065

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۱ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-11

  تعداد پره

  11

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  741,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2260
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2255

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۲ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-12

  تعداد پره

  12

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  803,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2420
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2445

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۳ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-13

  تعداد پره

  13

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  865,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2580
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2635

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۴ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-14

  تعداد پره

  14

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  928,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 2730
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  2825

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۶ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-16

  تعداد پره

  16

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,052,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3050
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3205

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۷ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-17

  تعداد پره

  17

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,113,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3200
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3395

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۸ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-18

  تعداد پره

  18

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,174,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3360
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3585

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۱۹ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-19

  تعداد پره

  19

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,237,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3520
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3775

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۲۰ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-20

  تعداد پره

  20

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  1,300,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 3680
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  3965

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۷ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-7

  تعداد پره

  7

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  494,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1630
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  1495

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۸ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-8

  تعداد پره

  8

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  556,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1790
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  1685

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی استار ۱۳۰۰ شوفاژکار ۹ پره

  موجود است

  مدل

  star 1300-9

  تعداد پره

  9

  قدرت گرمادهی (kcal/hr)

  617,000

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1950
  عرض 900
  ارتفاع
  1200

  وزن دیگ (kg)

  1875

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  10

  حداکثر دما کاری مجاز (Cº)

  105

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۵ پره

  موجود است

  مدل

  F-305

  تعداد پره

  5

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  144
  kcal/hr

  124000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  162
  kcal/hr

  139000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  76

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.0663

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1043
  عرض 738
  ارتفاع

  840

  وزن دیگ (kg)

  540

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۶ پره

  موجود است

  مدل

  F-306

  تعداد پره

  6

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  183
  kcal/hr

  157000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  215
  kcal/hr

  185000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  91

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.0791

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1070

  وزن دیگ (kg)

  620

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار ۸ پره

  موجود است

  مدل

  F-308

  تعداد پره

  8

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  262
  kcal/hr

  225000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  308
  kcal/hr

  265000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  117

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.105

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1433
  عرض 738
  ارتفاع

  840

  وزن دیگ (kg)

  780

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی بویلر سوپر ۵۰۰ شوفاژکار۷ پره

  موجود است

  مدل

  F-307

  تعداد پره

  7

  قدرت گرمادهی(خروجی)

  KW

  233
  kcal/hr

  192000

  قدرت گرمادهی(ورودی)

  KW

  262
  kcal/hr

  225000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  104

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.0919

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  1/2 2

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1303
  عرض 738
  ارتفاع

  840

  وزن دیگ (kg)

  700

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  90

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  127

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  208

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ چدنی توربو ۱۰ پره شوفاژکار

  موجود است

  مدل

  10-Turbo

  تعداد پره

  10

  قدرت گرمادهی

  KW

  388
  kcal/hr

  334,000
  btu/hr 1,324,000

  حجم آب گیری دیگ (lit)

  163

  حجم محفظه احتراق(m3)

  0.333

  سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN)

  "3

  ابعاد دیگ (mm)

  طول 1867
  عرض 725
  ارتفاع

  1121

  وزن دیگ (kg)

  1124

  حداکثر دمای کاری مجاز (Cº)

  105

  حداکثر فشار کاری مجاز (bar)

  4

  قطر دهانه مشعلگیر(mm)

  144

  قطر دهانه دودکش دیگ (mm)

  300

  نوع سوخت مصرفی

  گاز طبیعی – گازوییل

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ شوفاژ چدنی

   دیگ  شوفاژ چدنی یک مخزن تحت فشار است که حرارت را به سیال ناقل حرارت(معمولا آب) انتقال میدهد. بویلر چدنی در کنار مشعل تامین کننده آب گرم سیستم گرمایشی آب گرم مصرفی  است. معمولا دیگ های شوفاژ ازز قرار گیری تعدادی پره از جنس چدن نسوز به کمک خمیر نسوز ساخته خرید تجهیزات موتورخانه بدون داشتن اطلاعات کافی درباره نحوه کارکرد اجزا و شناخت برندهای تولید کننده تجهیزات موتورخانه امکان پذیر نیست. ترموتبرید در ادامه این نوشته به توضیح کامل دیگ شوفاژ چدنی، نحوه کارکرد دیگ شوفاژ چدنی، ویژگی های بویلرچدنی با کیفیت، قیمت دیگ شوفاز چدنی و خرید بویلر چدنی از ترموتبرید خواهیم پرداخت.

  برای مشاهده ویدیو نصب دیگ شوفاژ چدنی بر روی عبارت کلیک کنید. 

  دیگ چدنی چیست؟

  أساس کاربری دیگ ها در موتورخانه و به منظور تامین آبگرم مصرفی و تامین گرمایش محیط در ساختمان های مسکونی بزرگ یا ساختمان های اداری است . دیگ چدنی از تعدادی پره ساخته شده است، که این پره های قابل جدا شدن هستند و این گونه میتوان ظرفیت بویلر را براحتی با افزودن پره و تغییر قاب افزایش داد. پره ها وظیفه انتقال حرارت از مشعل به دیگ را برعهده دارند و با آستر نسوز، ملات یا سیمان پوشانده میشوند تا در اثر برخورد شعله آُسیب نبینند. پره های وسط مشابه یکدیگر هستند اما طراحی  پره های جلویی و عقبی با یکدیگر و با پره های وسطی متفاوت است.

  در جلو و عقب دیگ های چدنی چندین حفره  به جهت انتقال گاز های حاصل از احتراق به خارج از دیگ و اتصال لوله های رفت و برگشت آب، فشارسنج، دما سنج،ترموستات و شیر انبساط تعبیه شده است. دقت کنید اگر دیگ بدون وجود آب در محفظه کار کند، دیگ ترک میخورد. سطوح چدنی بویلر به منظور افزایش سطح انتقال گرما، دندانه دار(فین) ساخته شده است. با توجه به نوع مشعل دیگ ها دوگانه سوز (گاز شهری-گازوییل )هستند. انتخاب ظرفیت دیگ با توجه به متراژ مفید و کاربری ساختمان تعیین میگردد. بویلرچدنی در محدوده فشار 3تا 5 اتمسفر کار میکنند.

  دیگ چدنی توربو شوفاژکار 8 پره

  دیگ چدنی چگونه کار میکند؟

  در دیگ های چدنی حرارت با سوختن گاز شهری یا گازوییل توسط مشعل ساخته میشود. فضای داخل دیگ و فضای خالی بین پره های با حرارت ناشی از احتراق مشعل گرم میشود. آب در داخل پره ها به گردش در می اید و در تماس با چدن داغ شده توسط احتراق مشعل، گرم میشود. سپس آب گرم شده در پره ها از طریق پمپ به رادیاتور ها و شیر های آب مصرفی فرستاده میشود. تعداد پره با میزان مصرف آب ارتباط مستقیم دارد. در صورت نبودن آب یا سیال در داخل پره ها و روشن بودن مشعل پره های دیگ شوفاژ چدنی آسیب خواهند دید.

  محفظه دیگ چدنی پس از مونتاژ در محل به صورت تراز بر روی پایه قرار میگیرد. پایه تمام وزن دیگ چدنی را تحمل میکند و از انتشار حرارت به کف زمین و آسیب به زمین زیر دیگ پیشگیری میکند. پایه ها ازوارد شدن  نوسانات و ارتعاشات به دیگ نیز جلوگیری میکنند.

  اجزا اصلی سازنده دیگ چدنی

  شناخت اجزای اصلی تشکیل دهنده در انتخاب و نگهداری دیگ چدنی کمک خواهد کرد. امکان دارد در مدل های مختلف بویلر چدنی تا حدودی این اجزا متغییر باشند اما به طور کلی یک دیگ چدنی باید اجزای نام برده را داشته باشد. اجزای تشکیل‌دهنده دیگ چدنی به شرح زیر هستند:

  • پره‌های چدنی: این پره‌ها پس از اتصال به یکدیگر توسط بوشن ودرز گیری با  خمیر نسوز و نخ نسوز، آب ورودی درونشان جاری میشود و پس از گرم‌شدن توسط حرارت ناشی از احتراق سوخت مشعل از دیگ خارج میشود.
  • فلنچ آب ورودی و خروجی: یک حلقه سوراخ دار است که به لوله ورودی و لوله خروجی متصل میشود.
  • دریچه بازدید شعله: این دریچه را جهت مشاهده شعله مشعل و عملکرد احتراق روی بدنه دیگ قرار داده اند.
  • 4 میله مهار: میله‌های مهار برای  ثابت ماندن پره‌های چدنی دیگ نسبت به یکدیگر استفاده می‌شوند.
  • دودکش: دودکش وظیفه خارج نمودن گازهای حاصل از احتراق را به عهده دارد.
  • روپوش و عایق دیگ: روپوش و عایق دیگ (ورقه‌های بدنه) برای جلوگیری از اتلاف حرارت و زیبایی دیگ نصب می‌شوند.
  • مشعل:وظیفه عملیات احتراق را برعهده دارد.

  برترین برند های تولید کننده دیگ شوفاژ چدنی

  خوشبختانه در ایران شرکت های زیادی اقدام به تولید دیگ های چدنی کرده اند. در وبسایت ترموتبرید امکان مشاهده و خرید دیگ چدنی شوفاژ با بهترین قیمت و بهترین کیفیت وجود دارد. در ادامه به معرفی دو عدد از بهترین تولید کننده های بویلر چدنی میپردازیم.

  دیگ چدنی شوفاژکار:

  بیش از نیم قرن است که شوفاژکار به خانه های ایرانی گرما میبخشد. دیگ های چدنی شوفاژکار یکی از پرفروش ترین و پربازده ترین محصولات گرمایشی هستند. جنس بویلر های چدنی شوفاژکار آلیاژ چدن آتش خوار است. تعداد پره دیگ های شوفاژکار قابل افزودن و کاستن است. گارانتی محصولات شوفاژکار 10 ساله است. خدمات پس از فروش و گارانتی بدون قید و شرط در صورت نصب صحیح از مزیت های دیگ شوفاژکار است. شوفاژکار دیگ های خود را در سری سوپر، سوپرپلاس، سولار، توربو، سوپرهیت و استار با ظرفیت های متفاوت تولید میکند. تفاوت سری های مختلف دیگ چدنی شوفاژکاردر ابعاد ، ظرفیت گرمایی، وزن و تعداد پره است. برای مشاوره دقیق و کامل درزمینه محاسبه ظرفیت گرمایی دیگ و انتخاب دیگ با کارشناسان ترموتبرید تماس بگیرید.

  دیگ چدنی لوله و ماشین سازیmi3:

  شرکت لوله و ماشین سازی mi3 با هدف رفع وابستگی به خارج و تأمین بخشی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت آب، از سال 1336فعالیت خود را آغاز نمود. طی بيش از شصت سال  گذشته به عنوان پیشگام این صنعت و تأمین کننده لوله و اتصالات چدنی نشکن و متعلقات آن (با کیفیت مشابه بهترین تولید کنندگان جهانی) بوده است. دیگ های چدنی mi3 تمامی استاندارد های مربوط به ایمنی را کسب کرده اند. لوله و ماشین سازی mi3‏ دیگ های چدنی خود را در سری های دیگ چدنی L90 ، دیگ چدنیS90، دیگ چدنیHYPER، دیگ چدنیSUPER M90، دیگ چدنیSUPER L90 تولید میکند. در وبسایت ترموتبرید بهترین قیمت و توضیحات دیگ شوفاز چدنی  لوله و ماشین سازیmi3 را قراره داده ایم.

  نکات مهم در خرید بویلر چدنی

  • به طورکلی دیگ، مشعل و موتورخانه یک ساختمان قلب حرارتی آن محسوب میشوند. توصیه میشود برای ساختمان های دارای زیربنای مفید بیش از 1000 متر مربع از دو دستگاه دیگ با 60 درصد توانایی تامین ظرفیت گرمایش مورد نیاز ساختمان استفاده کنید. با رعایت این استاندارد علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی در صورت خرابی هریک از دیگ های چدنی ، بویلر دیگر وظیفه ان را برعهده خواهد گرفت.
  • درب موتورخانه باید بزرگ و مناسب ورود و خروج تجهیزات موتورخانه طراحی شود. متراژ موتورخانه و نور کافی و تهویه مناسب هوا نیز از موارد مهم در ساخت موتورخانه است.
  • کلیه تجهیزات اصلی موتورخانه از جمله دیگ حرارت مرکزی باید روی فونداسیون بتنی که از قبل اجرا شده نصب شوند. ابعاد مناسب طبق پلان جانمایی و دقیقا در محل قرار گرفتن تجهیزات انجام می پذیرد. قبل از نصب تجهیزات اصلی موتورخانه از جمله بویلر چدنی نسبت به تعبیه فونداسیون بتنی مورد نیاز، طبق ابعاد و استانداردهای تعریف شده، اقدام کنید.
  • نصب روپوش دیگ به دلیل داشتن لایه پشم شیشه یا پشم سنگ از اتلاف حرارتی دیگ موتورخانه و گرم شدن بیش از حد دمای هوای اتاقک موتورخانه جلوگیری میکند.
  • تعبیه ترمومتر و مانومتر به جهت نمایش دمای آبگرم موجود در دیگ و نمایش فشار سیستم گرمایش بر روی هر دیگ ابگرم چدنی الزامی است.
  • نصب ترموستات مستغرق (آگوستات مستغرق) روی دیگ با دامنه دمایی 30 تا 90 درجه سانتی گراد (و یا 30 تا 110 درجه سانتی گراد) به منظورکنترل دمای بویلر وارسال فرمان  خاموش و روشن به رله مشعل روی هر دیگ شوفاژ چدنی الزامی است.

  نحوه محاسبه قدرت دیگ شوفاژ چدنی متناسب با متراژ :

  برای محاسبه تقریبی ظرفیت دیگ چدنی تامین کننده ابگرم مصرفی و گرمای محیط  ابتدا متراژ مفید زیر بنا را در عدد 100 ضرب کنید. سپس تعداد واحد های مسکونی را عدد 6000 ضرب کنید . با جمع کردن این دو عدد به طور تقریبی ظرفیت حرارتی مورد نیاز بر حسب کیلوکالری به دست می اید. برای محاسبه اطلاع از ظرفیت گرمایی مورد نیاز متراژ با کارشناسان واحد فروش ترموتبرید تماس بگیرید.

  برای مثال در یک ساختمان با متراز مفید 5000 و دارای 40 واحد محاسبه تقریبی مانند پایین خواهد بود:

  740,000=(40×6000)+(100×5000)

  محاسبه ظرفیت دیگ چدنی

  محاسبه ظرفیت دیگ چدنی

  حداقل تجهیزات لازم برای  موتورخانه

  • دیگ حرارت مرکزی موتورخانه
  • آگوستات مستغرق دیگ
  • ترمومتر مانومتر
  • مشعل (با توجه به نوع سوخت)
  • شلنگ و فیلتر گاز مشعل با سایز صحیح (یا نازل و فیلتر گازوئیل برای مشعل گازوئیل سوز)
  • منبع آبگرم (کویلی یا دوجداره)
  • شیراطمینان دما و فشار (نصب روی منبع آبگرم)
  • پمپ سیرکولاتورخطی
  • آگوستات جداری (فرمان عملکرد به پمپ سیرکولاتور)
  • پمپ برگشت آبگرم (معمولا پمپ خطی1اینچی)
  • فلنج یک اینچ پمپ برگشت آبگرم
  • منبع انبساط (گالوانیزه یا آلومینیومی)
  • فلوتر منبع انبساط ( با توپی فلزی یا پلاستیکی)
  • تابلو برق موتورخانه (حداقل 5 کلیده)

  خرید دیگ چدنی شوفاژ

  فروشگاه تجهیزات صنعتی و تاسیسات ساختمانی ترموتبرید از سال 1376 اقدام به تولید و فروش محصولات گرمایشی و سرمایشی کرده است. ترموتبرید تلاش نموده تا با کیفیت ترین محصولات را با ارزان ترین قیمت به فروش برساند. فروشگاه ترموتبرید با حذف واسطه ها و حاشیه سود کم توانسته محصولات را با کمترین قیمت در دسترس مشتریان عزیز قرار دهد. میتوانید دیگ شوفاژ چدنی را  را با بالاترین کیفیت و ارزان ترین قیمت از ترموتبرید سفارش دهید. برای استعلام قیمت و مشاوره قبل از خرید با شماره های موجود در ترموتبرید تماس بگرید.

  خرید دیگ شوفاژ چدنی، ویژگی های بویلرچدنی با کیفیت، قیمت دیگ شوفاژ چدنی و خرید بویلر چدنی از ترموتبرید- 02155608039-02155572445

  Call Now Button