به ترموتبرید خوش آمدید

دسته بندی

  دیگ آبگرم فولادی ۱۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1000

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1000000

  حجم(lit)

  1340

  طول(cm)

  280

  عرض(cm)

  120

  ارتفاع(cm)

  135

  نوع ورق(mm)

  10

  تعداد لوله

  30

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۰۲۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T102

  فشار کار (bar)

  6

  ظرفیت گرمایشی (kcal/hr)

  102000

  ضخامت اسکلت (mm)

  5

  ضخامت کوره (mm)

  4

  ضخامت شل (mm)

  4

  تعداد لوله

  9

  ضخامت قطر(inch)

  sch 40 1 1/2

  ارتفاع (cm)

  75

  طول (cm)

  130

  عرض (cm)

  65

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  نوع

  فولادی

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T120

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  120000

  حجم(lit)

  274

  طول(cm)

  130

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1200

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1200000

  حجم(lit)

  1288

  طول(cm)

  290

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  40

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  دیگ آبگرم فولادی ۱۳۵۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T135

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  135000

  حجم(lit)

  290

  طول(cm)

  135

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۴۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1400

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1400000

  حجم(lit)

  1475

  طول(cm)

  310

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  40

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T150

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  150000

  حجم(lit)

  320

  طول(cm)

  150

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۶۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1600

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1600000

  حجم(lit)

  1560

  طول(cm)

  320

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  45

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۷۵۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T175

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  175000

  حجم(lit)

  360

  طول(cm)

  160

  عرض(cm)

  75

  ارتفاع(cm)

  95

  نوع ورق(mm)

  6

  تعداد لوله

  12

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۱۸۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T1800

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  1800000

  حجم(lit)

  1640

  طول(cm)

  350

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  45

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T200

  حجم(lit)

  440

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  200000

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  15

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۰۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T2000

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  2000000

  حجم(lit)

  1720

  طول(cm)

  370

  عرض(cm)

  150

  ارتفاع(cm)

  155

  نوع ورق(mm)

  12

  تعداد لوله

  50

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۲۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T250

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  250000

  حجم(lit)

  510

  طول(cm)

  175

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  17

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۳۰۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T300

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  300000

  حجم(lit)

  540

  طول(cm)

  180

  عرض(cm)

  90

  ارتفاع(cm)

  110

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  17

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی ۳۵۰۰۰۰ ترموتبرید

  موجود است

  مدل

  T350

  ظرفیت گرمایشیkcal/hr

  350000

  حجم(lit)

  600

  طول(cm)

  185

  عرض(cm)

  100

  ارتفاع(cm)

  120

  نوع ورق(mm)

  8

  تعداد لوله

  18

  نوع سوخت مصرفی

  گاز- گازوئیل (دو گانه سوز / بر حسب انتخاب نوع مشعل)

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی(Water Tube Boiler – Fire Tube Boiler )

  برای ایجاد سطح انتشار بین شعله مشعل و آب گردشی رادیاتورها و فن کویل‌ها میتوان دیگ آبگرم فولادی در موتورخانه استفاده کرد. دیگ‌ فولادی برخلاف دیگ‌ شوفاژ چدنی با ورق فولادی یکپارچه در کارخانه مونتاژ میشود. طبق استاندارد‌های بین المللی جنس بدنه دیگ فولادی یا آب داغ (shell)، کوره (محفظه احتراق) و شبکه‌های دیگ باید از الیاژ فولاد مخصوص ساخت مخازن تحت فشار و حرارت، مطابق با DIN 17 MN4 استفاده کرد. شرکت‌های سازنده دیگ اب گرم فولادی باید برای جنس لوله‌ها یا تیوب‌های بویلر از لوله‌های آتش‌خوار بدون درز DIN ST 35-8 استفاده کنند. از دیگ فولادی با ظرفیت های متفاوت برای تامین گرمایش محیط و اب گرم مصرفی در اپارتمان های بلند، هتل ها، استخر ها، کارخانه ها و مجتمع های بزرگ استفاده میشود. ظرفیت گرمایشی دیگ های اب گرم از 5000تا 5000000 کیلوکالری بر ساعت است. قوانین و استاندارد‌های سفت و سختی بر ایمنی دیگ‌های موتورخانه نظارت میکنند. دریچه ضداحتراق نیز به همین منظور برروی بدنه دیگ آب گرم قرار گرفته است. برای تامین گرمایش موتورخانه از چهار مدل بویلر چدنی، بخار، چگالشی و آب گرم میتوان استفاده کرد. در ادامه این سه مدل دیگ را به چالش میکشیم و کاربرد‌ها و مزایای هر یک را شرح میدهیم.

  انواع دیگ‌های موتورخانه

  در صنعت و موتورخانه از سه نوع دیگ (چگالشی، آب گرم، چدنی، بخار) استفاده میشود. میتوان هر یک از این دیگ‌‌ها را با توجه به ظرفیت مورد نیاز‌، میزان فشار کاری، بازدهی و بودجه پروژه سنجید و مناسبترین را انتخاب کرد. معرفی دیگ آب گرم، بخار، چگالشی و چدنی:

  دیگ چگالشی (condensing boiler): دیگهای چگالشی بازدهی نزدیک به 100 درصد دارند و حتی از انرژی گرمایشی ذرات بخار آب نیز استفاده میکنند. طراحی منحصر بفرد دیگ های چگالشی سبب شده تا کمترین آسیب را به محیط زیست برسانند و مصرف سوخت بسیار کمتری نیز داشته باشند. بهترین انتخاب برای موتورخانه‌های نزدیک محل سکونت که امکان دارد، سروصدای دیگ آزاردهنده باشد دیگ چگالشی است.

  دیگ آب گرم یا  دیگ فولادی (Water Tube Boiler – Fire Tube Boiler ): دیگهای فولادی ابگرم در استخر، ساختمان مسکونی، ساختمان تجاری و هتل‌ها کاربرد دارد. با توجه به تحمل فشار کاری بالای این دیگ‌ها برای تامین آب گرم در ساختمان‌های بلند مرتبه مناسب هستند.

  دیگ چدنی (Cast Iron Boiler): دیگ چدنی از کنار هم وصل شدن پره‌های چدنی کنار یکدیگر ساخته شده است. در ساختمان‌های کوچک یا استخرهای کوچک بهترین انتخاب دیگ چدنی است.

  دیگ بخار (Steam Boiler): در دیگ‌های بخار با کمک حرارت، آب به بخار تبدیل میشود و در واقع بخار آب به یک مبدل تبدیل میشود. دیگ بخار بیشتر برای مصارف صنعتی و غذایی و دارویی استاده میشود.

  دیگ آب گرم فولادی چیست؟

  دیگ یک محفظه بسته از جنس ورق فولاد یکپارچه است که لوله ، محل ورودی آب، محل خروج آب، محل ورودی مشعل و محل خروج بخار آب بر روی ان تعبیه شده است. با توجه به اینکه لوله‌های داخل دیگ اب گرم فولادی محل عبور اب یا محل عبور اتش هستند، دیگ‌ها را به دو دسته water tube  و fire tube  تقسیم میکنند. در ادامه به تفصیل تفاوت دیگ آب در لوله (water tube ) و دیگ اتش در لوله (fire tube) را شرح داده ایم. جنس ورق‌های دیگ آبگرم فولادی از فولاد اتش خوار است، فولاد اتشخوار علاوه بر رسانش گرمایی بالا و انبساط حجمی کم در دماهای بالا ، ماندگاری عمری بالایی نیز دارد.

  دیگ آبگرم فولادی 2000000 ترموتبرید

  دیگ آبگرم فولادی 2000000 ترموتبرید

  تفاوت دیگ های water tube و fire tube

  در دیگ های آب در لوله یا water tube درون لوله های داخل دیگ اب در جریان است. شعله مشعل در وسط لوله های اب قرار میگیرد. راندمان حرارتی دیگ های واتر تیوب کمتر از دیگ های فایر تیوب است. امکان دارد لوله های داخل بویلرهای فولادی را به صورت خمیده یا کاروگیت نیز بسازند تا سطح تماس برای انتشار بیشتر شود. کاربرد دیگ‌های آب در لوله در صنایع و مکان‌هایی است که فشار کاری بالایی دارند. در دیگ‌های آتش در لوله یا  fire tube گازهای داغ ناشی از احتراق در درون لوله‌ها به گردش می ایند و اب درون بویلر را گرم میکنند. بعد از عبور گاز‌های داغ از درون پاس‌ها و لوله‌های دیگ فولادی از دودکش خارج میشوند. از نظر ابعاد اشغال شده و قیمت دیگ های اتش در لوله به صرفه تر هستند و راندمان بیشتری نیز دارند.

  انواع دیگ‌های واترتیوب

  دیگ‌های واتر تیوب به  سه نوع کوره برگشتی، دوپاس و سه پاس تقسیم میشوند. به مسیر رفت و برگشت گاز‌های حاصل از احتراق یا اب، پاس میگویند. در دیگ‌های آبگرم فولادی تک پاس یا single pass  گاز حاصل از احتراق یکبار مسیر را عبور میکند و سپس از طریق دودکش خارج میشود. روند کاری two pass دیگ‌های آبگرم دو پاس، به این صورت است که گاز‌های حاصل از احتراق دوبار مسیر چرخشی را طی میکنند و سپس از طریق دودکش خارج میشود. روش احتراق و انتقال گرما در دیگ‌های دوپاس و تک‌پاس یکسان است اما راندمان کاری با توجه به تعداد پاس بیشتر میشود. در دیگ‌های سه پاس three pass  آب یا گازهای حاصل از احتراق قبل از خروج از دودکش سه مسیر را طی میکنند. با توجه به میزان فلز و لوله‌های بکار رفته در ساخت دیگ‌های سه پاس قیمت ان‌ها نیز بالاتر است، اما راندمان کاری و ظرفیت بیشتری دارند. دیگ‌های آبگرم کوره برگشتی نوع دیگری از دیگ هستند. در این دیگ همانند حالت دو پاس؛ احتراق سوخت انجام میگیرد و مجددا دوبار همان مسیر را طی میکند. اما با این تفاوت عمده که، آب از مرکز کوره تا انتهای کوره را طی می کند و بعد از رسیدن به انتهای کوره به دلیل طراحی محدب و گرد، مسیر خود را پیدا میکند و به جلوی دیگ باز می گردد. سپس از دودکش خارج میشود ، سه بار گذشتن گرما از مسیر باعث میشود تا تمام گرمای حاصل از سوخت استفاده شود و در بهینه‌ترین حالت اشتعال باشد.

  انواع دیگ‌های فایرتیوب

  در دیگ عقب خیس یا wet back  به منظور افزایش سطح تبادل گرما از سطح انتهای دیگ هم برای گردش آب و تبادل حرارت استفاده میشود. دیگ‌های آب گرم وت بک از نظر هزینه ساخت و راندمان تبادل حرارت دارای مزیت بیشتر و قیمت تمام شده بیشتری نسبت به دیگ‌های “Dry Back” دارند. طبق توصیه استانداردهای بین المللی مهندسی در ساختمان‌های مهم خدمات عمومی مانند بیمارستان‌ها، هتل‌ها و … صرف نظر از نوع دیگ انتخابی (دیگ چدنی شوفاژ یا آبگرم فولادی) برای سیستم گرمایش مرکزی، لازم است ۳ دیگ استفاده شود. هر یک از دیگ ها ۷۵ % از نیاز گرمایشی ساختمان را تامین میکنند. اینگونه در صورت خراب شدن و یا ایجاد هرگونه مشکل برای مشعل‌ها یا دیگ‌ها، حتی یک دیگ فولادی هم به تنهایی قادر به تأمین بخش عمده‌ای از نیاز گرمایش و آبگرم ساختمان خواهد بود.

  دیگ آب گرم فولادی از ورق‌های با کیفیت ساخته میشود.

  دیگ آب گرم فولادی

  نکات مهم درباره دیگ آبگرم فولادی

  در موتورخانه‌هایی که دیگ آبگرم فولادی نصب میشود نصب سختی گیر یا رسوب‌زدا اجباری است.

  نصب ترموستات مستغرق (آگوستات مستغرق) با دامنه دمایی ۳۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد (و یا ۳۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد) برای  تنظیم دمای دیگ و فرمان off-on به رله مشعل روی هر دیگ آبگرم فولادی الزامی است.

  همچنین استفاده از حداقل یک شیر اطمینان و حداقل یک ترموستات مستغرق (آگوستات مستغرق) با دمای ۳۰ تا ۱۶۰ درجه سانتی گراد یا متناسب با دمای کار دیگ آب گرم یا آب داغ برای تنظیم دمای دیگ و فرمان خاموش و روشن به رله مشعل روی دیگ آب گرم یا آب داغ الزامی است.

  قبل از نصب دیگ آبگرم فولادی باید نسبت به تعبیه فونداسیون بتنی مطابق با ابعاد استاندارد اقدام کنید.

  طراحی و ساخت دیگ آبگرم  بر اساس نقشه‌های ساخت تایید شده و نیز طبق دستورالعمل اجرایی و روشهای مورد قبول ارائه شده استانداردهای بین المللی انجام میشود.

  استفاده از آلیاژهای فولادی و لوله‌های آتشخوار، سطح حرارتی کافی تیوپ‌ها، تعداد پاس‌های بویلر آبگرم فولادی طول عمر ان را افزایش میدهند.

  سرویس‌های دوره‌ای در رابطه با چگونگی و نحوه احتراق مشعل در بویلر آبگرم فولادی و عملکرد صحیح سطح کنترل‌ها، شیر اطمینان، ترموستات‌ها و …. باید انجام شود.

  دیگ ابگرم فولادی

  دیگ ابگرم فولادی

  بهترین برند های تولید کننده دیگ اب گرم فولادی

  در ایران کارخانه های زیادی اقدام به تولید دیگ‌های اب گرم فولادی کرده اند. هنگام خرید مدل‌های مختلف با برند و قیمت‌های متفاوت سردرگم کننده است. در ادامه به معرفی 3 برند از بهترین تولید کنندگان دیگ ابگرم فولادی پرداخته ایم.

  دیگ اب گرم فولادی ترموتبرید

  گروه ترموتبرید مجموعه تخصصی و مهندسی که از سال ۱۳۷۶ به عنوان مشاور در امور تاسیسات ساختمان‌های کوچک و بزرگ فعالیت خود را آغاز نمود و هدف این گروه ارائه بهترین برندها با مناسب ترین قیمت در زمینه‌های پمپ های آبرسانی ، گرمایش و سرمایش ، تهویه مطبوع و تجهیزات استخری وهمچنین ساخت چیلر، فن کوئل ، دیگ آبگرم، انواع مبدل ، منابع کوئل دار و دوجداره بوده است. دیگ آبگرم فولادی ترموتبرید از باکیفیت‌ترین الیاژ فولاد موجود در ایران ساخته میشود. از مزایای دیگ آبگرم استخری ترموتبرید می توان به آسان بودن کاربری، ایمنی بسیار بالا، راندمان انرژی مناسب، کیفیت قطعات بکار رفته، طول عمر و دوام زیاد و مصرف سوخت کم را نام برد. تمامی محصولات ترموتبرید گارانتی ده ساله دارند که تضمین کننده کیفیت محصول است .

  در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانید با شماره های موجود در وبسایت ترمو تبرید تماس بگیرید، تا با کمک متخصصین ما  بهترین دیگ فولادی متناسب با مصرف‌تان را تهیه کنید.

  دیگ آبگرم فولادی حرارت گستر

  تمام دیگ های آب گرم و دیگ‌های فولادی شرکت حرارت گستر بر أساس طرح JOHN THOMPSON انگلیس و با تاییدیه ساخت از موسسه TUV اتریش به صورت سه پاس و WET BACK  تولید می شوند. دیگ‌های فولادی استاندارد علاوه بر اینکه باید طبق نقشه تائید شده ای ساخته شوند ، همچنین حرارت گستر برای جنس بدنه (shell) ، کوره و شبکه ها از فولادهای آلیاژی مخصوص ساخت مخازن تحت حرارت و فشار مطابق DIN 17 MN4 یا ASME A516/G70  و برای جنس لوله ها یا تیوپ‌ها از لوله های آتش خوار بدون درز DIN ST35.8 استفاده میکند.

  دیگ ابگرم فولادی پاک من

  پاک من همواره مشتریان را قبل از ساخت و در حین ساخت بویلر بر جنس ورق و الکترود مورد استفاده و مراحل ساخت دستگاه مطلع میکند.و هیچ دیگ ابگرم فولادی ای  را بدون پلاک استاندارد تولید نمی کند.

  خرید و قیمت دیگ آبگرم فولادی

  قیمت دیگ آبگرم فولادی با توجه به ظرفیت و تعداد پاس و بک وارد بودن ان متغییر است. درفروشگاه تجهیزات صنعتی و تاسیسات ساختمانی ترموتبرید بهترین قیمت دیگ فولادی، توضیحات تکمیلی و اطلاعات کامل درباره أنواع دیگ فولادی را شرح داده ایم. برای اطلاع از قیمت دیگ آبگرم و راهنمایی بیشتر با کارشناسان واحد فروش ترموتبرید تماس بگیرید.

  Call Now Button