به ترموتبرید خوش آمدید

گرمایشی و موتورخانه

گرمایشی و موتورخانه

قیمت

  پکیج دیواری ایران رادیاتور L24CF

  موجود است

  مدل

  L24CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  90

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  32

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24CF

  موجود است

  مدل

  BM24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل BM24FF

  موجود است

  مدل

  BM24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل K24FF

  موجود است

  مدل

  K24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  25.7 – 22102

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل L24FF

  موجود است

  مدل

  L24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  36

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24CF

  موجود است

  مدل

  M24CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  90

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  30

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ مدل M24FF

  موجود است

  مدل

  M24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20640

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  35

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل L28CF

  موجود است

  مدل

  L28CF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  13.4

  حداکثر مصرف برق W

  96

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  34

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل L28FF

  موجود است

  مدل

  L28FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  13.4

  حداکثر مصرف برق W

  158

  ظرفیت منبع انبساط (Lit)

  10

  وزن خالص Kg

  38

  ارتفاع (cm)

  85

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  38

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۲۸۰۰۰ مدل M28FF

  موجود است

  مدل

  M24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  28 – 24080

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  125

  وزن خالص Kg

  35.5

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  3/4"

  پکیج دیواری ایران رادیاتور ۳۶۰۰۰ مدل L36FF

  موجود است

  مدل

  L36FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  36 – 30960

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  17

  حداکثر مصرف برق W

  166

  وزن خالص Kg

  43

  ارتفاع (cm)

  76.3

  عرض (cm)

  45

  عمق (cm)

  35

  قطر لوله گاز in

  3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO22FF

  موجود است

  مدل

  ECO22FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  22 – 18916

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  10.8

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش(mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF

  موجود است

  مدل

  ECO24FF

  حداکثر توان گرمایی Kcal/hr - KW

  24 – 20636

  تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆

  11.4

  حداکثر مصرف برق W

  137

  قطر دودکش (mm)

  60/100

  وزن خالص Kg

  29

  ارتفاع (cm)

  72

  عرض (cm)

  40

  عمق (cm)

  34

  قطر لوله گاز in

  "3/4

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۲۰۰۰ (BITA 22)

  موجود است

  مدل

  Bita 22

  حداکثر توان گرماییKW

  22/7

  حداکثر توان گرماییKcal/hr

  19,520

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  حداقل فشار آب راه‌انداز (bar)

  0,13

  قطر دودکش (cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  32

  ابعاد (cm)

  34.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۴۰۰۰ (BITA 24)

  موجود است

  مدل

  Bita 24

  ظرفیت حرارتی خروجیKW

  24/3

  ظرفیت حرارتی خروجیKcal/hr

  20,890

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  حداقل فشار آب راه انداز (bar)

  0,13

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص(Kg)

  33

  ابعاد (cm)

  34.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  پکیج دیواری بوتان مدل بیتا ۲۶۰۰۰ (BITA 26)

  موجود است

  مدل

  Bita 26

  حداکثر توان گرماییkw

  26

  حداکثر توان گرماییkcal/hr

  22355

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  32.5

  ابعاد(cm)

  33.40.74

  قطر لوله گاز (in)

  3/4"

  حداقل فشار آب راه انداز (bar)

  0,13

  پکیج دیواری بوتان مدل پارما ۲۴۰۰۰ (PARMA 24RSI)

  موجود است

  مدل

  Parma 24RSi

  حداکثر توان گرماییkw

  24.3

  حداکثر توان گرماییkcal/hr

  21000

  ظرفیت منبع انبساط (lit)

  8

  قطر دودکش(cm)

  6/10

  وزن خالص (Kg)

  40

  ابعاد(cm)

  33.40.74

  قطر لوله های آب سرد و گرم (inch)

  1.2

  قطر لوله های مدار گرمایش (inch)

  3.4

  پکیج دیواری بوتان مدل پارما parma

  موجود است

  کشور سازنده

  ایران

  برند

  بوتان

  مدل

  parma

  رنگ

  سفید

  تعداد مبدل

  دو مبدل

  متراژ تحت پوشش

  تا 200 متر مربع

  سیستم گرمایشی و موتورخانه

  تامین سیستم گرمایشی محیط های مسکونی و اداری و صنعتی در کشور سردسیری مانند ایران،یکی از دغدغه های ساخت و ساز است. سیستم گرمایشی و موتورخانه یکی از مواردی است که باید با دقت و پس از بررسی همه جانبه شرایط اب و هوایی منطقه، سوخت های ارزان و در دسترس منطقه و امکانات موجود در ساختمان و با توجه به بودجه مالی سازنده تعیین گردد. موتورخانه یکی از پرکاربردترین تاسیسات گرمایشی برای ساختمان های بزرگ یا ویلاهای استخردار است. انواع سیستم های گرمایشی و گستردگی قیمت ها سبب شده انتخاب بهترین راه حل گرمایش پیچیده و دشوار باشد. در ادامه این مطلب از ترموتبرید به معرفی انواع وسایل گرمایشی و موتورخانه استخر و مقایسه آن ها خواهیم پرداخت.

  معرفی انواع سیستم های گرمایشی

  برای گرمایش ساختمان ابداعات زیادی از ابتدای صنعتی شدن در سده 18 میلادی انجام شده است. ابتدایی‌ترین شیوه تامین گرمایش، استفاده از بخاری های هیزمی بوده است. پس از کشف نفت و گاز و انقلاب صنعتی روش های گرمایشی به طور کامل دچار تغییر و تحول شد. در کشور ایران با توجه به فراوان بودن گاز بیشتر سیستم های گرمایش ساختمان با گاز طبیعی کار میکنند. در برخی از مناطق که لوله کشی گاز وجود ندارد، میتوان از موتورخانه و مشعل های گازسوز و گازوییل سوز کمک گرفت. در ادامه به معرفی سیستم های گرمایشی متداول در ایران میپردازیم:

  پکیج دیواری و زمینی

  با توجه به فراوان بودن منابع گاز در ایران، پکیج دیواری و زمینی یکی از محبوب‌ترین سیستم های گرمایشی است. با استفاده از پکیج میتوان آب گرم سیستم گرمایشی و آب گرم مصرفی را تامین کرد. پکیج ها مدل های مختلفی از جمله فن دار و بدون فن و تک مبدل و دو مبدل دارند. اغلب پکیج های دیواری انتخاب مناسبی برای ساختمان های کوچک یا مراکزی که ترجیح نیدهند سیستم گرمایشی هر واحد جداگانه باشد مناسب است. نیاز به تعمیر و نگهداری در سیستم های گرمایشی پکیج کمتر از موتورخانه است.

  پکیج های دیواری و زمینی

  پکیج های دیواری و زمینی

  موتورخانه

  موتورخانه مجموعه ای از تاسیسات گرمایشی است که ارزانترین گرمایش را در کنار کیفیت مطلوب گرمایش فراهم میکند. برای تکمیل موتورخانه در ابتدای کار نیاز به یک مشعل، دیگ، پمپ آب و منبع آب دارید. ساخت و تاسیس موتورخانه گرمایشی در ساختمان های بزرگ نیازمند تاییدیه های مهندس ناظر است و تاسیسات باید با توجه به تاییدیه تهیه شوند. برای مطالعه و کسب اطلاع کامل درباره تجهیزات لازم برای تاسیس موتورخانه به مقاله تاسیسات ضروری موتورخانه مراجعه کنید.

  بخاری های گازی

  بخاری گازی یک روش قدیمی برای گرم کردن فضای داخلی است. برخلاف موتورخانه و پکیج، بخاری گازی تنها محیط داخلی را گرم میکند و برای تامین اب گرم مصرفی باید از ابگرمکن استفاده کرد. سیستم گرمایشی بخاری ایمنی کمتری نسبت به دو مورد بالا دارد و در سال های اخیر شاهد رشد نرخ مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به دلیل بخاری های گازی بوده ایم.

  داکت اسپیلت و کولرگازی

  داکت اسپیلت و کولرگازی سیستم تهویه مطبوع هستند و کاربری اصلی انها خنک کردن هوای داخلی است. اما میتوان در مناطق گرمسیر ایران که در زمستان دمای هوا کمتر از 10 درجه سانتی گراد نمیشود، از کولرگازی و داکت اسپیلت استفاده کرد. البته برای تنظیم کردن تاسیسات تهویه مطبوع روی مود زمستانی و استفاده به جای بخاری باید به نکات مهمی مانند تمیز کردن کانال ها دقت کرد.

  معرفی تاسیسات جانبی گرمایشی و موتورخانه

  با توجه به کاهش فشار اب در طبقات بالایی ساختمان ها، برای تامین فشار اب مورد نیاز سیستم گرمایشی به پمپ آب و منابع کویلی و دوجداره نیاز داریم. علاوه بر این لوله و اتصالات نیز برای برقراری ارتباط بین اجزای تاسیسات سیستم گرمایشی مورد نیاز است. وجود رادیاتور و فن کویل نیز در سیستم گرمایشی و موتورخانه حیاتی است. در ادامه به معرفی مختصر تاسیسات جانبی گرمایشی و موتورخانه میپردازیم:

  پمپ آب

  پمپ آب یک سیستم مکانیکی است که با کمک انرژی برق هد و دبی آب شهری را افزایش میدهد و سبب بازدهی دیگ های بخار و آبگرم میشود. در ایران برندهای گوناگونی در زمینه تولید و واردات پمپ های آبرسانی فعالیت میکنند. در هنگام خرید برندهای پرفروش و باکیفیت مانند پمپ ابارا، پمپ پنتاکس، پمپ لوارا به همخوانی پلاک و مشخصات فنی دقت کنید.

  پمپ های خانگی پنتاکس

  پمپ آبرسانی پنتاکس

  رادیاتور پنلی

  رادیاتور پنلی یکی از سیستم های گرمایش پرطرفدار برای شرایط آب و هوایی اکثر مناطق ایران است. در سیستم های گرمایشی پکیج و رادیاتور مکمل یکدیگر هستند. با انتخاب صحیح و دقیق مدل پکیج و ابعاد رادیاتور پنلی و فولادی حدود یک سوم از اتلاف انرژی و هزینه های مصرفی جاری شما کاسته خواهد شد. طبق نظرسنجی های سال 1402 حدود 49 درصد خانه های ایرانی از سیستم پکیج و رادیاتور پنلی برای تامین گرمایش استفاده میکنند. در وبسایت ترموتبرید امکان خرید رادیاتور پنلی برندهای معتبر مانند رادیاتور پنلی ایران رادیاتور، رادیاتور پنلی ایران نوین، رادیاتور پنلی بوتان و رادیاتور پنلی سپاهان فراهم است.

  رادیاتور پره ای

  رادیاتور آلومینیومی یکی از رایج‌ترین تجهیزات گرمایشی مورد استفاده در ساختمان های ایران است. با کشف الومینیوم در قرن 18 میلادی، رسانش گرمایی بالای آن مورد توجه بسیاری قرار گرفت. به گونه ای که امروزه در تولیدپره های رادیاتور از الومینیوم استفاده میشود. در ایران، رادیاتور آلومینیومی را با نام رادیاتور پره ای نیز میخوانند. دلیل پره ای نامگذاری کردن این رادیاتورها قابلیت افزودن و کاستن پره های آلومینیومی است.

  رادیاتور آلومینومی ایران رادیاتور

  رادیاتور آلومینومی ایران رادیاتور

  منابع آب کویلی و دوجداره

  برای ذخیره کردن آب و جلوگیری از کار کردن خالی پمپ از منبع های کویلی و دوجداره استفاده میشود. به عنوان منبع ذخیره آب از دو نوع گالوانیزه و پلیمری استفاده میشود که، مخازن پلیمری مقرون به صرفه‌تر هستند. اما اگر مخزن در مکان بدون سقف یا در معرض نور خورشید قرار میگیرد بهتر است از منابع گالوانیزه استفاده شود تا از رشد باکتری و جلبک پیشگیری شود. در مخزن‌های پلیمری اتلاف دما بسیار کمتر از مخازن گالوانیزه است، و تنوع مخزن‌های پلیمری بیشتر از مخازن گالوانیزه است.

  مشاوره در خرید تاسیسات موتورخانه

  ترموتبرید به پشتوانه 26 سال فعالیت پایدار در زمینه تاسیسات گرمایشی و تهویه مطبوع ایران، تجربه تجهیز و راه اندازی 15000 موتورخانه را کسب کرده است. توصیه میکنیم قبل از خرید تاسیسات موتورخانه از خدمات مشاوره رایگان کارشناسان فروش ترموتبرید بهره مند شوید.

  Call Now Button