به ترموتبرید خوش آمدید

تهویه مطبوع

دستگاه تصفیه هوا

موجود است

System

20V MAX

Power output

2.4 hp

Speed

20.0 m/min

Weight

149 lbs

00000000000000000000000000000000000

Call Now Button